Tin trong huyện

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2015.
Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2015. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đã tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2015. Tham dự lễ phát động có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", chương trình an sinh xã hội, công tác cứu trợ năm 2014 và kết quả triển khai trong 9 tháng đầu năm 2015. Theo đó, năm 2014 toàn huyện vận động được hơn 188 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này và các nguồn hỗ trợ khác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa cho 15 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tình nghĩa cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở; hỗ trợ khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách; bên cạnh đó còn hỗ trợ về vốn cho hộ nghèo sản xuất, nhờ đó một số hộ nghèo đã được thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Với  ý nghĩa đó, năm 2015 Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" huyện tiếp tục vận động cán bộ, công chức viên chức, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp hỗ trợ, ủng hộ. Qua đó đã có 44 cơ quan, đơn vị ủng hộ với số tiền là 40.435.000 đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ người nghèo, phấn đấu giảm hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trong toàn huyện.

Nguyệt Hằng