banner
Thứ 2, ngày 26 tháng 9 năm 2022
DANH BẠ ĐIỆN TỬ
Ủy ban nhân dân huyện
Ủy ban nhân dân huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Đặng Quang Hải Phó Chủ tịch UBND huyện 0989.446.889 dqhai.dakto@kontum.gov.vn
2 Sa Phương Phó Chủ tịch UBND huyện 0983.602.279 sphuong.dakto@kontum.gov.vn
3 Đặng Hoàng Nam Chủ tịch UBND huyện 0914.167.191 dhnam.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Lý Hoàng Kiên Giám đốc 0938.633.277 lhkien.dakto@kontum.gov.vn
2 Trần Thị Nguyệt Hằng Phóng viên   ttnhang.dakto@kontum.gov.vn
3 Hồ Thị Như Phượng Kế toán   htnphuong.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Tấn Trưởng Viên chức   nttruong.dakto@kontum.gov.vn
5 Lại Hợp Lưu Cán bộ kỹ thuật   lhluu.dakto@kontum.gov.vn
6 Nguyễn Ngọc Thuận Cán bộ kỹ thuật   nnthuan.dakto@kontum.gov.vn
7 Hồ Thị Thanh Huyền Phóng viên   htthuyen.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Phạm Ngọc Anh Giám đốc 0905.225.512 pnanh.dakto@kontum.gov.vn
2 Huỳnh Hữu Hiệp Cán bộ kỹ thuật   hhhiep.dakto@kontum.gov.vn
3 Lương Quang Tân Cán bộ kỹ thuật   lqtan.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Hải Cán bộ kỹ thuật   nthai.dakto@kontum.gov.vn
5 Võ Tiến Sĩ Kế toán   vtsi.dakto@kontum.gov.vn
6 Tạ Minh Tâm Cán bộ kỹ thuật   tmtam.dakto@kontum.gov.vn
7 Trần Ngọc Trung Cán bộ kỹ thuật   tntrung.dakto@kontum.gov.vn
8 Trần Đức Lợi Cán bộ kỹ thuật   tdloi.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Thoại Phó Giám đốc 0969.539.279 ntthoai.dakto@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Văn Miều Cán bộ kỹ thuật   nvmieu.dakto@kontum.gov.vn
3 Lê Thị Hoa Cán bộ kỹ thuật   lthoa.dakto@kontum.gov.vn
4 Tăng Thị Kim Hằng Kế toán   ttkhang.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Lê Đức Ninh Phó Giám đốc   ldninh@kontum.gov.vn
2 Dương Thị Minh Viên chức   dthiminh.dakto@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Minh Hưng Viên chức   nmhung.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng Viên chức   ntthang.dakto@kontum.gov.vn
5 Y Hảo Viên chức   yhao.dakto@kontum.gov.vn
6 Trần Minh Vụ Viên chức   tmvu.dakto@kontum.gov.vn
7 Trần Thái Hưng Viên chức   tthung.dakto@kontum.gov.vn
8 Trần Thị Trà Giang Viên chức   tttgiang.dakto@kontum.gov.vn
9 Trần Thị Thảo Viên chức   ttthao.dakto@kontum.gov.vn
10 Phạm Ngọc Tú Phó Giám đốc 0901.959.997 pntu.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Lê Thị Thúy Mai Giám đốc 0260.3502.364 lttmai.dakto@kontum.gov.vn
2 Bế Thị Phượng Viên chức   btphuong.dakto@kontum.gov.vn
3 Đồng Thị Thanh Thủy Viên chức   dtthanhthuy.dakto@kontum.gov.vn
4 Phạm Thị Xuân Viên chức   ptxuan.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Văn phòng HĐND và UBND huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Hải Nam Phó Chánh Văn phòng 0988.509.588 nhnam.dakto@kontum.gov.vn
2 Lê Thị Nghiêm Chuyên viên 0363.809.172 ltnghiem.dakto@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hồng Yên Chuyên viên 0972.804.114 nthyen.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thùy Dương Chuyên viên 0935.543.377 nttduong.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Đăng Khoa Chuyên viên - Phó trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện 0369.009.009 ndkhoa.dakto@kontum.gov.vn
6 Phan Thanh Cường Chuyên viên 0935.994.602 ptcuong.dakto@kontum.gov.vn
7 Tống Thị Hằng Hải Kế toán 0374.940.559 tthhai.dakto@kontum.gov.vn
8 Đỗ Thị Mai Thảo Văn thư 0905.557.229  
9 Đỗ Thị Hương Văn thư 0355.279.227  
10 Phan Văn Tuân Chánh Văn phòng 0919.602.653 pvtuan.dakto@kontum.gov.vn
11 Hoàng Nguyễn Hồng Hòa Phó Chánh Văn phòng 0988.239.770 hnhhoa.dakto@kontum.gov.vn
12 Y Trâm Ngọc Hạnh Chuyên viên 0378.680.213 ytnhanh.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Phòng Dân tộc
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Y A Ly Tâm Chuyên viên   ytam.dakto@kontum.gov.vn
2 Võ Trọng Phúc Trưởng phòng 0903.577.514 vtphuc.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Phòng Y tế
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Thế Tuấn Chuyên viên 0983.884.534 nttuan.dakto@kontum.gov.vn
2 Phan Văn Tuân Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện phụ trách Phòng Y tế 0919.602.653 pvtuan.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Phòng Kinh tế và Hạ Tầng
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Hồng Tuấn Chuyên viên   nhtuan.dakto@kontum.gov.vn
2 Phạm Phú Cường Chuyên viên   ppcuong.dakto@kontum.gov.vn
3 Trần Huỳnh Phương Chuyên viên   thphuong.dakto@kontum.gov.vn
4 Trần Viết An Chuyên viên   tvan.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Công Nhật Phó Trưởng phòng 0984.421.799 ncnhat.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Tờ Quốc Việt Phó Trưởng phòng 0949.667.605 ntqviet.dakto@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Hoàng Anh Chuyên viên   nhanh.dakto@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Thị Ánh Hồng Chuyên viên   ntahong.dakto@kontum.gov.vn
4 Trần Thị An Chuyên viên   ttan.dakto@kontum.gov.vn
5 Phạm Thị Ngọc Sương Chuyên viên   ptnsuong.dakto@kontum.gov.vn
6 Phạm Thị Hiền Trưởng phòng 0989.448.990 pthien.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Phòng Tư pháp
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Minh Tuấn Chuyên viên   nmtuan.dakto@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Thị Ly Chuyên viên   ntly.dakto@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Thúy Chuyên viên   ntthanhthuy.dakto@kontum.gov.vn
4 Trần Đạo Phó Trưởng phòng 0935.575.199 tdao.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Thanh Tra huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Minh Chuyên viên   aminh.dakto@kontum.gov.vn
2 Trần Bảo Sơn Chuyên viên   tbson.dakto@kontum.gov.vn
3 Lê Tiến Dũng Chuyên viên   ltdung.dakto@kontum.gov.vn
4 Trầm Dương Thanh Chánh Thanh tra 0914.102.058 tdthanh.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Phòng Nội vụ
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Đặng Thị Minh Chuyên viên   dtminh.dakto@kontum.gov.vn
2 Trần Hùng Thủy Chuyên viên   ththuy.dakto@kontum.gov.vn
3 Trương Tấn Sơn Phó Trưởng phòng 0949.706.095 ttson.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Thị Ngọc Bích Chuyên viên   ntnbich.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Ngọc Tài Hải Chuyên viên   nnthai.dakto@kontum.gov.vn
6 Trầm Dương Sơn Trưởng phòng 0972.116.879 tdson.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Phòng Tài chính - Kế hoạch
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Phan Thị Thu Nga Trưởng phòng 0949.667.578 pttnga.dakto@kontum.gov.vn
2 Đỗ Tấn Tuyền Phó Trưởng phòng 0907.627.970 dttuyen.dakto@kontum.gov.vn
3 Trần Văn Trọng Phó Trưởng phòng 0388.195.761 tvtrong.dakto@kontum.gov.vn
4 Mạc Thanh Tuấn Chuyên viên   mttuan.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Công Cường Chuyên viên   nccuong.dakto@kontum.gov.vn
6 Tăng Thị Ngọc Hạnh Chuyên viên   ttnhanh.dakto@kontum.gov.vn
7 Tống Thị Thanh Nga Chuyên viên   tttnga.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Phòng Tài nguyên và Môi trường
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Lê Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng 0905.248.358 lttthuy.dakto@kontum.gov.vn
2 Đoàn Quốc Tùng Chuyên viên   dqtung.dakto@kontum.gov.vn
3 Lưu Thị Bích Hậu Chuyên viên   ltbhau.dakto@kontum.gov.vn
4 Phạm Thị Thu Hằng Chuyên viên   ptthang.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Ngọc Quốc Chuyên viên   nnquoc.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Phòng Văn hóa - Thông tin
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Nhật Quang Phó Trưởng phòng 0988.361.445 nnquang.dakto@kontum.gov.vn
2 Mạc Thị Mít Chuyên viên   mtmit.dakto@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thúy Hoài Chuyên viên   ntthuyhoai.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Phúc Chuyên viên   aphuc.dakto@kontum.gov.vn
2 A Đâm Chuyên viên   adam.dakto@kontum.gov.vn
3 Lê Đức Hùng Chuyên viên   ldhung.dakto@kontum.gov.vn
4 Lương Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên   ltmhanh.dakto@kontum.gov.vn
5 Văn Thành Phú Chuyên viên   vtphu.dakto@kontum.gov.vn
6 Ung Thị Hồng Vân Chuyên viên   uthvan.dakto@kontum.gov.vn
7 Tưởng Văn Khanh Phó Trưởng phòng 0905.778.030 tvkhanh.dakto@kontum.gov.vn
8 A Quang Trưởng phòng 0398.793.145 aquang.dakto@kontum.gov.vn
9 Nguyễn Thành Thông Trưởng phòng 0903.511.339 ntthong.dakto@kontum.gov.vn
Ủy ban nhân dân huyện - Phòng Giáo dục và Đào tạo
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Hải Phó Trưởng phòng 0988.164.011 ahai.dakto@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên   ntha.dakto@kontum.gov.vn
3 Mai Đình Trường Chuyên viên   mdtruong.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Văn Sơn Chuyên viên   nvson.dakto@kontum.gov.vn
5 Phan Trọng Phong Chuyên viên   ptphong.dakto@kontum.gov.vn
6 Phan Trúc Ngân Chuyên viên   pttngan.dakto@kontum.gov.vn
7 Trương Lệ Thảo My Chuyên viên   tltmy.dakto@kontum.gov.vn
8 Đinh Thị Thắng Kế toán   dtthang.dakto@kontum.gov.vn
9 Đỗ Thị Huyền Trâm Chuyên viên   dtttram.dakto@kontum.gov.vn
10 Huỳnh Hoàng Anh Chuyên viên   hhanh.dakto@kontum.gov.vn
11 Lê Thị Kim Liên Chuyên viên   ltklien.dakto@kontum.gov.vn
12 Lê Thị Thu Thủy Chuyên viên   ltthuthuy.dakto@kontum.gov.vn
13 Nguyễn Văn Hùng Trưởng phòng 0977.541.566 nvhung.dakto@kontum.gov.vn

Hội đồng nhân dân huyện
Hội đồng nhân dân huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Bùi Tiến Lý Chủ tịch HĐND huyện 0983.457.336 btly.dakto@kontum.gov.vn
Hội đồng nhân dân huyện - Ban Kinh tế - Xã hội
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Châu Trọng Hóa Trưởng ban 0983.457.396 cthoa.dakto@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Thị Minh Thao Phó trưởng ban 0983.987.248 ntmthao.dakto@kontum.gov.vn
Hội đồng nhân dân huyện - Ban Pháp chế
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Võ Bá Trung Trưởng ban 0905.928.898  
Hội đồng nhân dân huyện - Ban Dân tộc
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nông Thị Thiệp Phó trưởng ban 0336.328.322 ntthiep.dakto@kontum.gov.vn
Hội đồng nhân dân huyện - Đại biểu HĐND huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Bùi Tiến Lý   0983.457.336  
2 Sa Phương   0983.602.279  
3 Ngô Thị Sâm   0986.847.283  
4 Nguyễn Thị Hòa   0935.626.007  
5 Trần Ngọc Ẩn   0945.271.976  
6 Nguyễn Chánh   0868.019.384  
7 A Tuân   0376.893.059  
8 Trịnh Thị Mai Phương   0339.800.692  
9 A Hiêu   0987.245.331  
10 Y Khảm   0984.971.870  
11 A Khiết   0966.854.309  
12 Nguyễn Thị Như Hà   0949.068.228  
13 Lê Quang Thịnh   0987.375.019  
14 Nguyễn Thành Chung   0968.155.665  
15 Y Hveng   0362.593.349  
16 Lê Thành Thọ   0905.247.596  
17 Phạm Thị Hiền   0989.448.990  
18 Y Hải   0976.433.652  
19 Đặng Hoàng Nam   0914.167.191  
20 Võ Bá Trung   0905.928.898  
21 Bùi Quang Minh   0825.268.979  
22 Chấu Trọng Hóa   0983.457.396  
23 Nguyễn Thị Minh Thao   0983.987.248  
24 A Quang   0398.793.145  
25 Nông Thị Thiệp   0336.328.322

Huyện ủy
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
1 A Hơn Bí thư Huyện uỷ 0988.275.205 ahon.dakto@kontum.gov.vn
2 Bùi Tiến Lý Phó Bí thư Thường trực 0983.457.336 btly.dakto@kontum.gov.vn
Ban Tổ chức Huyện uỷ
1 Võ Bá Trung Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ 0905.928.898  
2 Hồ Văn Châu Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ 0914.223.118  
3 Nguyễn Thị Thanh Thuý Huyện uỷ viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ 0911.579.468  
4 Nguyễn Xuân Huy Chuyên viên 0373.720.205  
5 Bùi Phong Châu Chuyên viên 0905.225.959  
6 Phạm Thị Thu Thuỷ Chuyên viên 0986.338.368  
7 Cao Đình Lộc Chuyên viên 0395.873.541  
Huyện uỷ - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
1 Nguyễn Thị Hồng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện 0977.335.824  
2 Nguyễn Thị Thu Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 0988.174.555  
3 Nguyễn Thị Lan Oanh Chuyên viên 0365.723.449  
4 Vũ Mạnh Hùng Chuyên viên 0977.215.776  
Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ
1 Châu Trọng Hoá Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 0983.457.396 cthoa.dakto@kontum.gov.vn
2 Bùi Quang Minh Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ 0825.268.979 bqminh.dakto@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Trọng Thể Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ 0386.872.379  
4 Võ Đình Thắng Chuyên viên 0984.525.104  
5 Nguyễn Chánh   0983.453.814  
         
         
         
         
         
         
         
         
 
Huyện uỷ - Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Hơn Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy    
2 Bùi Tiến Lý Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện   btly.dakto@kontum.gov.vn
3 Đặng Hoàng Nam Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện   dhnam.dakto@kontum.gov.vn
4 Châu Trọng Hóa Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy   cthoa.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hồng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện    
6 Ngô Văn Liêm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện    
7 Sa Phương Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện   sphuong.dakto@kontum.gov.vn
8 Trần Văn Quân Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện    
9 Nguyễn Xuân Tâm Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện    
10 Võ Bá Trung Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy    
Huyện uỷ - Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Hơn Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy    
2 Bùi Tiến Lý Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện   btly.dakto@kontum.gov.vn
3 Đặng Hoàng Nam Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện   dhnam.dakto@kontum.gov.vn
4 Châu Trọng Hóa Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy   cthoa.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hồng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện    
6 Ngô Văn Liêm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện    
7 Sa Phương Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện   sphuong.dakto@kontum.gov.vn
8 Trần Văn Quân Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện    
9 Nguyễn Xuân Tâm Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện    
10 Võ Bá Trung Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy    
11 Phạm Ngọc Anh Huyện ủy viên, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện   pnanh.dakto@kontum.gov.vn
12 Đinh Công Bình Huyện ủy viên, Phó Bí thư Huyện đoàn    
13 Nguyễn Bá Bình Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện    
14 Phạm Ngọc Cảnh Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Diên Bình   pncanh.dakto@kontum.gov.vn
15 A Chiến Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Cảnh    
16 Nguyễn Tiến Dũng Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy    
17 Nguyễn Thị Như Hà Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện    
18 Đặng Quang Hải Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện   dqhai.dakto@kontum.gov.vn
19 Nguyễn Thị Hòa Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện    
20 Nguyễn Văn Hùng Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện   nvhung.dakto@kontum.gov.vn
21 Đỗ Minh Khai Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kon Đào    
22 A Khiết Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ngọc Tụ    
23 Phạm Xuân Luận Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Pô Kô   pxluan.dakto@kontum.gov.vn
24 Bùi Quang Minh Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy   bqminh.dakto@kontum.gov.vn
25 Phan Thị Thu Nga Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện   pttnga.dakto@kontum.gov.vn
26 Nguyễn Công Nhật Huyện ủy viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện   ncnhat.dakto@kontum.gov.vn
27 Phạm Quang Phúc Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Rơ Nga    
28 A Quang Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện   aquang.dakto@kontum.gov.vn
29 Ngô Thị Sâm Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy    
30 Trầm Dương Sơn Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện   tdson.dakto@kontum.gov.vn
31 Võ Đình Thăng Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện    
32 Trầm Dương Thanh Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện   tdthanh.dakto@kontum.gov.vn
33 Nguyễn Văn Thiện Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô   nvthien.dakto@kontum.gov.vn
34 Lê Quang Thịnh Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện    
35 Lê Thành Thọ Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Văn Lem   lttho.dakto@kontum.gov.vn
36 Nguyễn Thị Thanh Thúy Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy   nguyenthithanhthuy.hudakto@kontum.gov.vn
37 A Tuân Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Trăm    
38 Phan Văn Tuân Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện   pvtuan.dakto@kontum.gov.vn
Huyện uỷ - Ban Dân vận Huyện uỷ
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Ngô Văn Liêm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ 0905.119.989  
2 Nguyễn Tiến Dũng Phó trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ 0917.912.088  
3 Hồ Thị Mai Phó trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ 0976.658.233  
4 Huỳnh Thị Thu Trang Chuyên viên 0909.629.420  
Huyện uỷ - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Dương Xuân Chưng Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 0984.797.718  
2 Nguyễn Thị Hồng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện    
3 Lâm Thị Kim Bông Chuyên viên 0987.851.996  
Huyện uỷ - Thường trực Huyện uỷ
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Hơn Bí thư Huyện ủy 0988275205  
2 Bùi Tiến Lý Phó Bí thư Thường trực 0983.457.336 btly.dakto@kontum.gov.vn
Huyện uỷ - Văn phòng Huyện uỷ
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Lê Thị Hồng Văn thư 0376.147.608  
2 Ngô Thị Thu Hương Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 0352.691.499  
3 Nguyễn Hoa Mi Kế toán 0963.876.979  
4 Trần Ngọc Dư Chuyên viên 0905.005.785  
5 Y Hân Chuyên viên 0332.643.691  
6 Ngô Thị Sâm Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng Huyện uỷ 0986.847.283  
7 Nguyễn Minh Huy Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ 0982.270.337  
8 Lê Thị Trinh   0985.439.973

Các xã, thị trấn
Các xã, thị trấn - Thị trấn Đăk Tô
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Lê Quang Chiến Phó Chủ tịch HĐND   lqchien.dakto@kontum.gov.vn
2 Phạm Ngọc Thuận Chủ tịch HĐND   pnthuan.dakto@kontum.gov.vn
3 Hoàng Thị Hạnh Công chức   hthanh.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Văn Thiện Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Tô 0905.178.941 nvthien.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Diên Bình Công chức   ndbinh.dakto@kontum.gov.vn
6 Trần Hương Viên Phó Chủ tịch UBND 0978.474.124 thvien.dakto@kontum.gov.vn
7 Nguyễn Thị Huyền Trang Công chức   nthtrang.dakto@kontum.gov.vn
8 Nguyễn Xuân Thịnh Phó Chủ tịch UBND 0972.041.071 nxthinh.dakto@kontum.gov.vn
9 Nguyễn Văn Lương Công chức   nvluong.dakto@kontum.gov.vn
10 Trần Hồ Huy Văn Công chức   thhvan.dakto@kontum.gov.vn
11 Trần Thị Thanh Xuân Công chức   ttthanhxuan.dakto@kontum.gov.vn
12 Trần Trương Thương Lý Công chức   tttly.dakto@kontum.gov.vn
13 Trần Văn Khánh Công chức   tvkhanh.dakto@kontum.gov.vn
14 Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô     ubndttdto.dakto@kontum.gov.vn
15 Võ Đình Thân Công chức   vdthan.dakto@kontum.gov.vn
16 Võ Thanh Vương Công chức   vtvuong.dakto@kontum.gov.vn
Các xã, thị trấn - Xã Tân Cảnh
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Thái Phó Chủ tịch UBND   athai.dakto@kontum.gov.vn
2 Vũ Thị Thu Trang Công chức   vtttrang.dakto@kontum.gov.vn
3 Đặng Trung Hòa Công chức   dthoa.dakto@kontum.gov.vn
4 Đàm Thị Vi Công chức   dtvi.dakto@kontum.gov.vn
5 Đặng Văn Đồng Công chức   dvdong.dakto@kontum.gov.vn
6 Lê Thành Lập Công chức   ltlap.dakto@kontum.gov.vn
7 Nguyễn Thị Trinh Công chức   nttrinh.dakto@kontum.gov.vn
8 Nguyễn Văn Khởi Công chức   nvkhoi.dakto@kontum.gov.vn
9 Trần Thị Mỹ Linh Công chức   ttmlinh.dakto@kontum.gov.vn
10 Trần Xuân Hội Công chức   txhoi.dakto@kontum.gov.vn
11 Bùi Thị Thanh Nga Phó Bí thư Đảng ủy   bttnga.dakto@kontum.gov.vn
12 Mai Huy Hưng Chủ tịch UBND 0978.514.547 mhhung.dakto@kontum.gov.vn
13 Nguyễn Văn Tuyên Phó Chủ tịch HĐND   nvtuyen.dakto@kontum.gov.vn
14 A Chiến Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0983.069.048 achien.dakto@kontum.gov.vn
15 Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh   02603.831.362 ubndtc.dakto@kontum.gov.vn
Các xã, thị trấn - Xã Diên Bình
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Bùi Thị Hồng Huyên Công chức   bthhuyen.dakto@kontum.gov.vn
2 Đỗ Ngọc Thắng Công chức   dnthang.dakto@kontum.gov.vn
3 Đinh Văn Nghĩa Cán bộ   dvnghia.dakto@kontum.gov.vn
4 Lương Tấn Sĩ Công chức   ltsi.dakto@kontum.gov.vn
5 Lê Thị Thanh Công chức   ltthanh.dakto@kontum.gov.vn
6 Lê Văn Tuyên Công chức   lvtuyen.dakto@kontum.gov.vn
7 Mai Trần Thanh Hảo Phó Chủ tịch HĐND   mtthao.dakto@kontum.gov.vn
8 Nguyễn Cường Công chức   ncuong.dakto@kontum.gov.vn
9 Nguyễn Đình Đức Chủ tịch HĐND   ndduc.dakto@kontum.gov.vn
10 Nguyễn Đình Khánh Công chức   ndkhanh.dakto@kontum.gov.vn
11 Nguyễn Quốc Trọng Công chức   nqtrong.dakto@kontum.gov.vn
12 Nguyễn Thị Thúy Nga Công chức   nttnga.dakto@kontum.gov.vn
13 Nguyễn Thị Thanh Tâm Công chức   ntttam.dakto@kontum.gov.vn
14 Tô Đình Giáp Công chức   tdgiap.dakto@kontum.gov.vn
15 Cao Thị Hiền Công chức   cthihien.dakto@kontum.gov.vn
16 Nguyễn Hồng Lĩnh Chủ tịch UBND 0989.446.880 nhlinh.dakto@kontum.gov.vn
17 Thái Ngọc Châu Phó Chủ tịch UBND   tnchau.dakto@kontum.gov.vn
18 Phạm Ngọc Cảnh Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 0975.122.777 pncanh.dakto@kontum.gov.vn
19 Ủy ban nhân dân xã Diên Bình   02603.831.303 ubnddb.dakto@kontum.gov.vn
Các xã, thị trấn - Xã Kon Đào
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Ủy ban nhân dân xã Kon Đào   02603.831.338 ubndkd.dakto@kontum.gov.vn
2 Dương Văn Dũng Chủ tịch UBND   dvdung.dakto@kontum.gov.vn
3 Đỗ Minh Khai Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0914090841 dmkhai.dakto@kontum.gov.vn
4 Lương Thanh Bình Phó Chủ tịch HĐND   ltbinh.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Thành Triệu Phó Chủ tịch UBND   nttrieu.dakto@kontum.gov.vn
6 Trần Thị Ngọc Yến Công chức   ttnyen.dakto@kontum.gov.vn
7 Trần Thị Bạch Kim Công chức   ttbkim.dakto@kontum.gov.vn
8 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Công chức   ntnthuy.dakto@kontum.gov.vn
9 Nguyễn Thị Miền Công chức   ntmien.dakto@kontum.gov.vn
10 Nguyễn Thị Hà Công chức   nthiha.dakto@kontum.gov.vn
11 Nguyễn Quang Vinh Công chức   nqvinh.dakto@kontum.gov.vn
12 Nguyễn Cao Nguyên Công chức   ncnguyen.dakto@kontum.gov.vn
13 Lê Thanh Vũ Công chức   ltvu.dakto@kontum.gov.vn
14 Chu Thế Hiển Công chức   cthien.dakto@kontum.gov.vn
15 Bùi Thị Xuân Thùy Công chức   btxthuy.dakto@kontum.gov.vn
16 Y Ear Công chức   year.dakto@kontum.gov.vn
17 Bùi Thị Diễm Triều Công chức   btdtrieu.dakto@kontum.gov.vn
Các xã, thị trấn - Xã Pô Kô
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Sxơng Công chức   asxong.dakto@kontum.gov.vn
2 A Sêu Công chức   aseu.dakto@kontum.gov.vn
3 A Đằng Công chức   adang.dakto@kontum.gov.vn
4 Đinh Văn Hanh Công chức   dvhanh.dakto@kontum.gov.vn
5 Lê Phước Mười Công chức   lpmuoi.dakto@kontum.gov.vn
6 Nguyễn Đình Thắng Công chức   ndthang.dakto@kontum.gov.vn
7 Nguyễn Thị Hồng Thắm Công chức   nththam.dakto@kontum.gov.vn
8 Trần Thị Lan Chi Công chức   ttlchi.dakto@kontum.gov.vn
9 Phạm Xuân Luận Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy    
10 Ủy ban nhân dân xã Pô Kô   02603.831.274 ubndpoko.dakto@kontum.gov.vn
11 A Hiêu Chủ tịch HĐND 0987.245.331 ahieu.dakto@kontum.gov.vn
12 A Thiếc Phó Chủ tịch UBND   athiec.dakto@kontum.gov.vn
13 A Thăm Chủ tịch UBND   atham.dakto@kontum.gov.vn
14 Lê Thanh Dũng Phó Chủ tịch UBND   ltdung.dakto@kontum.gov.vn
Các xã, thị trấn - Xã Đăk Rơ Nga
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Phan Thị Mỹ Loan Phó Chủ tịch UBND   ptmloan.dakto@kontum.gov.vn
2 A Dương Công chức   aduong.dakto@kontum.gov.vn
3 Y Hoa Công chức   yhoa.dakto@kontum.gov.vn
4 A Lék Công chức   alek.dakto@kontum.gov.vn
5 A Tháp Công chức   athap.dakto@kontum.gov.vn
6 Hứa Minh Thương Công chức   hmthuong.dakto@kontum.gov.vn
7 Lê Đức Vượng Công chức   ldvuong.dakto@kontum.gov.vn
8 Lê Văn Mạnh Phó Chủ tịch HĐND   lvmanh.dakto@kontum.gov.vn
9 Lê Văn Vinh Công chức   lvvinh.dakto@kontum.gov.vn
10 Ngô Thị Như Ngọc Công chức   ntnngoc.dakto@kontum.gov.vn
11 Nguyễn Thùy Trang Công chức   nttrang.dakto@kontum.gov.vn
12 Sa Ly Suýt Công chức   slsuyt.dakto@kontum.gov.vn
13 Thiều Quốc Việt Công chức   tqviet.dakto@kontum.gov.vn
14 Trương Văn Thông Công chức   tvthong.dakto@kontum.gov.vn
15 Ủy ban nhân dân xã Đăk Rơ Nga   02603.933.510 ubndrn.dakto@kontum.gov.vn
16 A Hrút Chủ tịch HĐND 0988.320.716 ahrut.dakto@kontum.gov.vn
17 Lâm Thế Hiển Chủ tịch UBND 0905.325.135 lthien.dakto@kontum.gov.vn
18 Nguyễn Văn Quang Phó Chủ tịch UBND   nvquang.dakto@kontum.gov.vn
19 Phạm Quang Phúc Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 0977139581  
Các xã, thị trấn - Xã Ngọc Tụ
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Trương Thị Nga Phó Bí thư Đảng ủy    
2 Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tụ     ubndnt.dakto@kontum.gov.vn
3 Huỳnh Hữu Phước Chủ tịch UBND 0399.527.579 hhphuoc.dakto@kontum.gov.vn
4 Hứa Trung Thành Phó Chủ tịch HĐND    
5 Nguyễn Thành Luân Phó Chủ tịch UBND    
6 A Him Công chức   ahim.dakto@kontum.gov.vn
7 Y Nghiệp Công chức   ynghiep.dakto@kontum.gov.vn
8 Y Giăng Mây Công chức   ygmay.dakto@kontum.gov.vn
9 Vũ Thị Thu Thành Công chức   vttthanh.dakto@kontum.gov.vn
10 Võ Công Thành Công chức   vcthanh.dakto@kontum.gov.vn
11 A Ngọc Công chức   angoc.dakto@kontum.gov.vn
12 Thái Hoàng Hà Công chức   thha.dakto@kontum.gov.vn
13 Nguyễn Thị Như Trang Công chức   ntntrang.dakto@kontum.gov.vn
14 A Khiết Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0966.854.309  
15 Mai Thị Liên Công chức   mtlien.dakto@kontum.gov.vn
16 A Tùng Công chức   atung.dakto@kontum.gov.vn
Các xã, thị trấn - Xã Văn Lem
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Ủy ban nhân dân xã Văn Lem   02603.835.451 ubndvl.dakto@kontum.gov.vn
2 A Hùng Phó Chủ tịch UBND 0353.953.504 ahung.dakto@kontum.gov.vn
3 Lê Thành Thọ Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 0905.247.596 lttho.dakto@kontum.gov.vn
4 A Ku Công chức   aku.dakto@kontum.gov.vn
5 Giang Thị Miên Công chức   gtmien.dakto@kontum.gov.vn
6 Hồ Thị Lan Hương Công chức   htlhuong.dakto@kontum.gov.vn
7 Lê Thanh Huệ Công chức   lthue.dakto@kontum.gov.vn
8 Y Hạnh Công chức   yhanh.dakto@kontum.gov.vn
9 Nguyễn Văn Bằng Công chức   nvbang.dakto@kontum.gov.vn
10 Nguyễn Xuân Xênh Công chức   nxxenh.dakto@kontum.gov.vn
11 Phạm Hải Hưng Công chức   phhung.dakto@kontum.gov.vn
12 Trần Thị Kim Chung Công chức   ttkchung.dakto@kontum.gov.vn
13 Nguyễn Đình Thành Công chức   ndthanh.dakto@kontum.gov.vn
Các xã, thị trấn - Xã Đăk Trăm
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Hồ Tăng Quảng Công chức   htquang.dakto@kontum.gov.vn
2 Ủy ban nhân dân xã Đăk Trăm   02603.933.613 ubnddt.dakto@kontum.gov.vn
3 Võ Thị Phương Trang Phó Chủ tịch UBND 0973.809.655 vtptrang.dakto@kontum.gov.vn
4 Trương Đình Tuệ Chủ tịch UBND 0983.027.575 tdtue.dakto@kontum.gov.vn
5 A Tuân Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 0376893059  
6 Nguyễn Văn Lễ Chủ tịch HĐND   nvle.dakto@kontum.gov.vn
7 A Don Phó Chủ tịch HĐND   adon.dakto@kontum.gov.vn
8 A Hỷ Công chức   ahy.dakto@kontum.gov.vn
9 Lê Thị Bích Thủy Công chức   ltbthuy.dakto@kontum.gov.vn
10 A Char Công chức   achar.dakto@kontum.gov.vn
11 A Bình Công chức   abinh.dakto@kontum.gov.vn
12 A Hiếu Công chức   ahieudaktram.dakto@kontum.gov.vn
13 Ủy ban nhân dân xã Đăk Trăm   02603.933.613 ubnddt.dakto@kontum.gov.vn
14 Phạm Văn Khánh Công chức   pvkhanh.dakto@kontum.gov.vn
15 Trần Thị Kim Phú Công chức   ttkphu.dakto@kontum.gov.vn
16 Y Bé Công chức   ybe.dakto@kontum.gov.vn
17 Y Hên Công chức   yhen.dakto@kontum.gov.vn
18 Lê Thị Ái Nhi Công chức   ltanhi.dakto@kontum.gov.vn

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
300200 Tổng số người truy cập: 412 Số người online:
TNC Phát triển: