banner
Thứ 7, ngày 3 tháng 12 năm 2022
GuiTT GỬI THÔNG TIN, CÂU HỎI, PHẢN ÁNH, LIÊN HỆ:
Nội dung:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
374708 Tổng số người truy cập: 322 Số người online:
TNC Phát triển: