banner
Thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2024
Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024

Nhằm đảm bảo đa dạng nguồn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giới thiệu nội dung Luật Đất đai năm 2024, ngày 15 tháng 3 năm 2024, Hội đồng phối hợp phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh ban hành Công văn...

20-5-2024

Phổ biến Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày 24/02/2024, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2024/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-Cp ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộ...

17-5-2024

Hinh Anh
Cong bao tinh Kon Tum
Chuyển đổi số
Cong bao tinh Kon Tum
Cong bao tinh Kon Tum
Phan anh kien nghi cua nguoi dan, doanh nghiep

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, khối 3 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

828203 Tổng số người truy cập: 3760 Số người online:
TNC Phát triển: