banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
DANH BẠ ĐIỆN TỬ
Ủy ban nhân dân huyện
Ủy ban nhân dân huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Đặng Hoàng Nam Chủ tịch UBND huyện 0914.167.191 dhnam.dakto@kontum.gov.vn
2 Sa Phương Phó Chủ tịch UBND huyện 0983.602.279 sphuong.dakto@kontum.gov.vn
3 Đặng Quang Hải Phó Chủ tịch UBND huyện 0989.446.889 dqhai.dakto@kontum.gov.vn
Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Lý Hoàng Kiên Giám đốc 0938.633.277 lhkien.dakto@kontum.gov.vn
2 Hồ Thị Thanh Huyền Phóng viên   htthuyen.dakto@kontum.gov.vn
3 Hồ Thị Như Phượng Kế toán   htnphuong.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Tấn Trưởng Viên chức   nttruong.dakto@kontum.gov.vn
5 Lại Hợp Lưu Cán bộ kỹ thuật   lhluu.dakto@kontum.gov.vn
6 Nguyễn Ngọc Thuận Cán bộ kỹ thuật   nnthuan.dakto@kontum.gov.vn
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Phạm Ngọc Anh Giám đốc 0905.225.512 pnanh.dakto@kontum.gov.vn
2 Huỳnh Hữu Hiệp Cán bộ kỹ thuật   hhhiep.dakto@kontum.gov.vn
3 Lương Quang Tân Cán bộ kỹ thuật   lqtan.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Hải Cán bộ kỹ thuật   nthai.dakto@kontum.gov.vn
5 Võ Tiến Sĩ Kế toán   vtsi.dakto@kontum.gov.vn
6 Tạ Minh Tâm Cán bộ kỹ thuật   tmtam.dakto@kontum.gov.vn
7 Trần Ngọc Trung Cán bộ kỹ thuật   tntrung.dakto@kontum.gov.vn
8 Trần Đức Lợi Cán bộ kỹ thuật   tdloi.dakto@kontum.gov.vn
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Thoại Phó Giám đốc phụ trách 0969.539.279 ntthoai.dakto@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Văn Miều Cán bộ kỹ thuật   nvmieu.dakto@kontum.gov.vn
3 Lê Thị Hoa Cán bộ kỹ thuật   lthoa.dakto@kontum.gov.vn
4 Tăng Thị Kim Hằng Kế toán   ttkhang.dakto@kontum.gov.vn
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Lê Đức Ninh Phó Giám đốc   ldninh@kontum.gov.vn
2 Phạm Ngọc Tú Phó Giám đốc 0901.959.997 pntu.dakto@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Minh Hưng Viên chức   nmhung.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng Viên chức   ntthang.dakto@kontum.gov.vn
5 Y Hảo Viên chức   yhao.dakto@kontum.gov.vn
6 Trần Minh Vụ Viên chức   tmvu.dakto@kontum.gov.vn
7 Trần Thái Hưng Viên chức   tthung.dakto@kontum.gov.vn
8 Trần Thị Trà Giang Viên chức   tttgiang.dakto@kontum.gov.vn
9 Trần Thị Thảo Viên chức   ttthao.dakto@kontum.gov.vn
10 Dương Thị Minh Viên chức   dthiminh.dakto@kontum.gov.vn
Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Lê Thị Thúy Mai Giám đốc 0260.3502.364 lttmai.dakto@kontum.gov.vn
2 Bế Thị Phượng Viên chức   btphuong.dakto@kontum.gov.vn
3 Đồng Thị Thanh Thủy Viên chức   dtthanhthuy.dakto@kontum.gov.vn
4 Phạm Thị Xuân Viên chức   ptxuan.dakto@kontum.gov.vn
Văn phòng HĐND và UBND huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Phan Văn Tuân Chánh Văn phòng 0919.602.653 pvtuan.dakto@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Hải Nam Phó Chánh Văn phòng 0988.509.588 nhnam.dakto@kontum.gov.vn
3 Hoàng Nguyễn Hồng Hòa Phó Chánh Văn phòng 0988.239.770 hnhhoa.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Thị Hồng Yên Chuyên viên 0972.804.114 nthyen.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thanh Thúy Chuyên viên 0382.358.279 .dakto@kontum.gov.vn
6 Nguyễn Thế Tuấn Chuyên viên 0983.884.534 .dakto@kontum.gov.vn
7 Y Trâm Ngọc Hạnh Chuyên viên 0378.680.213 ytnhanh.dakto@kontum.gov.vn
8 Nguyễn Đăng Khoa Chuyên viên - Phó trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện 0369.009.009 ndkhoa.dakto@kontum.gov.vn
9 Tống Thị Hằng Hải Kế toán 0374.940.559 tthhai.dakto@kontum.gov.vn
10 Đỗ Thị Hương Văn thư 0905.557.229  
11 Đỗ Thị Mai Thảo Văn thư 0355.279.227  
Phòng Dân tộc
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Y A Ly Tâm Chuyên viên   ytam.dakto@kontum.gov.vn
2 Võ Trọng Phúc Trưởng phòng 0903.577.514 vtphuc.dakto@kontum.gov.vn
3 Trần Thị An Chuyên viên   ttan.dakto@kontum.gov.vn
Phòng Y tế
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Tô Văn Cường Trưởng phòng   .dakto@kontum.gov.vn
2        
Phòng Kinh tế và Hạ Tầng
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Hồng Tuấn Chuyên viên   nhtuan.dakto@kontum.gov.vn
2 Phạm Phú Cường Chuyên viên   ppcuong.dakto@kontum.gov.vn
3 Trần Huỳnh Phương Chuyên viên   thphuong.dakto@kontum.gov.vn
4 Trần Viết An Chuyên viên   tvan.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Công Nhật Trưởng phòng 0984.421.799 ncnhat.dakto@kontum.gov.vn
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Tờ Quốc Việt Phó Trưởng phòng 0949.667.605 ntqviet.dakto@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Hoàng Anh Chuyên viên   nhanh.dakto@kontum.gov.vn
3        
4        
5 Phạm Thị Ngọc Sương Chuyên viên   ptnsuong.dakto@kontum.gov.vn
6 Phạm Thị Hiền Trưởng phòng 0989.448.990 pthien.dakto@kontum.gov.vn
Phòng Tư pháp
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Minh Tuấn Chuyên viên   nmtuan.dakto@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Thị Ly Chuyên viên   ntly.dakto@kontum.gov.vn
3        
4 Trần Đạo Trưởng phòng 0935.575.199 tdao.dakto@kontum.gov.vn
Thanh Tra huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Minh Phó Chánh Thanh tra   aminh.dakto@kontum.gov.vn
2 Trần Bảo Sơn Chuyên viên   tbson.dakto@kontum.gov.vn
3 Lê Tiến Dũng Chuyên viên   ltdung.dakto@kontum.gov.vn
4 Trầm Dương Thanh Chánh Thanh tra 0914.102.058 tdthanh.dakto@kontum.gov.vn
Phòng Nội vụ
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Đặng Thị Minh Chuyên viên   dtminh.dakto@kontum.gov.vn
2 Trần Hùng Thủy Chuyên viên   ththuy.dakto@kontum.gov.vn
3 Trương Tấn Sơn Phó Trưởng phòng 0949.706.095 ttson.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Thị Ngọc Bích Chuyên viên   ntnbich.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Ngọc Tài Hải Chuyên viên   nnthai.dakto@kontum.gov.vn
6 Phạm Quang Phúc Trưởng phòng   pqphuc.dakto@kontum.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Phan Thị Thu Nga Trưởng phòng 0949.667.578 pttnga.dakto@kontum.gov.vn
2 Đỗ Tấn Tuyền Phó Trưởng phòng 0907.627.970 dttuyen.dakto@kontum.gov.vn
3 Trần Văn Trọng Phó Trưởng phòng 0388.195.761 tvtrong.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Viết An Chuyên viên   nvan.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Công Cường Chuyên viên   nccuong.dakto@kontum.gov.vn
6 Tăng Thị Ngọc Hạnh Chuyên viên   ttnhanh.dakto@kontum.gov.vn
7 Tống Thị Thanh Nga Chuyên viên   tttnga.dakto@kontum.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Lê Thị Thu Thủy Trưởng phòng 0905.248.358 lttthuy.dakto@kontum.gov.vn
2 Đoàn Quốc Tùng Chuyên viên   dqtung.dakto@kontum.gov.vn
3 Lưu Thị Bích Hậu Chuyên viên   ltbhau.dakto@kontum.gov.vn
4 Phạm Thị Thu Hằng Chuyên viên   ptthang.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Ngọc Quốc Chuyên viên   nnquoc.dakto@kontum.gov.vn
Phòng Văn hóa và Thông tin
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Nhật Quang Trưởng phòng 0988.361.445 nnquang.dakto@kontum.gov.vn
2 Mạc Thị Mít Chuyên viên   mtmit.dakto@kontum.gov.vn
3       ntthuyhoai.dakto@kontum.gov.vn
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Phúc Chuyên viên   aphuc.dakto@kontum.gov.vn
2 A Đâm Chuyên viên   adam.dakto@kontum.gov.vn
3 Lê Đức Hùng Chuyên viên   ldhung.dakto@kontum.gov.vn
4 Lương Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên   ltmhanh.dakto@kontum.gov.vn
5 Văn Thành Phú Chuyên viên   vtphu.dakto@kontum.gov.vn
6 Ung Thị Hồng Vân Chuyên viên   uthvan.dakto@kontum.gov.vn
7 Tưởng Văn Khanh Phó Trưởng phòng 0905.778.030 tvkhanh.dakto@kontum.gov.vn
8       aquang.dakto@kontum.gov.vn
9 Lê Thành Thọ Trưởng phòng   lttho.dakto@kontum.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Hải Phó Trưởng phòng 0988.164.011 ahai.dakto@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Thị Hà Chuyên viên   ntha.dakto@kontum.gov.vn
3 Mai Đình Trường Chuyên viên   mdtruong.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Văn Sơn Chuyên viên   nvson.dakto@kontum.gov.vn
5 Phan Trọng Phong Chuyên viên   ptphong.dakto@kontum.gov.vn
6 Phan Trúc Ngân Chuyên viên   pttngan.dakto@kontum.gov.vn
7 Trương Lệ Thảo My Chuyên viên   tltmy.dakto@kontum.gov.vn
8 Đinh Thị Thắng Kế toán   dtthang.dakto@kontum.gov.vn
9 Đỗ Thị Huyền Trâm Chuyên viên   dtttram.dakto@kontum.gov.vn
10 Huỳnh Hoàng Anh Chuyên viên   hhanh.dakto@kontum.gov.vn
11 Lê Thị Kim Liên Phó trưởng phòng   ltklien.dakto@kontum.gov.vn
12 Lê Thị Thu Thủy Chuyên viên   ltthuthuy.dakto@kontum.gov.vn
13 Nguyễn Văn Hùng Trưởng phòng 0977.541.566 nvhung.dakto@kontum.gov.vn

Hội đồng nhân dân huyện
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Hơn Chủ tịch HĐND huyện 0988275205 ahon.dakto@kontum.gov.vn
2 Ngô Thị Sâm Phó Chủ tịch HĐND huyện 0919620474 ntsam.dakto@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hồng Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội 097733582 nthong.dakto@kontum.gov.vn
4 Châu Trọng Hóa Trưởng Ban Pháp chế 0983457396 cthoa.dakto@kontum.gov.vn

Ban Kinh tế - Xã hội
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Hồng Trưởng ban 097733582 nthong.dakto@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Thị Minh Thao Phó trưởng ban 0983987248 ntmthao.dakto@kontum.gov.vn

Ban Pháp chế
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Châu Trọng Hóa Trưởng ban 0983457396 cthoa.dakto@kontum.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thùy Dương Phó trưởng ban   nttduong.dakto@kontum.gov.vn

Đại biểu HĐND huyện
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        

Huyện ủy
Thường trực Huyện ủy
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Hơn Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 0988275205 ahon.dakto@kontum.gov.vn
2 Bùi Tiến Lý Phó Bí thư Thường trực 0983457336 btly.dakto@kontum.gov.vn

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Hơn Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 0988275205 ahon.dakto@kontum.gov.vn
2 Bùi Tiến Lý Phó Bí thư Thường trực 0983457336 btly.dakto@kontum.gov.vn
3 Đặng Hoàng Nam Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 0914167191 dhnam.dakto@kontum.gov.vn
4 Châu Trọng Hóa Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 0983457396 cthoa.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hồng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện 0977335824 nthong.dakto@kontum.gov.vn
6 Ngô Văn Liêm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện 0905119989  
7 Sa Phương Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 0983602279 sphuong.dakto@kontum.gov.vn
8 Trần Văn Quân Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện    
9 Nguyễn Xuân Tâm Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện 0966447005  
10 Võ Bá Trung Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 0905928898  
11 Ngô Thị Sâm Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện 0919620474 ntsam.dakto@kontum.gov.vn
12 Đinh Công Bình Huyện ủy viên, Phó Bí thư Huyện đoàn 0988307787  
13 Nguyễn Bá Bình Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện    
14 Phạm Ngọc Cảnh Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Diên Bình 0975122777 pncanh.dakto@kontum.gov.vn
15 A Chiến Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Cảnh 0983069048  
16 Nguyễn Tiến Dũng Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy 0917912088  
17 Nguyễn Thị Như Hà Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện 0949068228  
18 Đặng Quang Hải Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 0989446889 dqhai.dakto@kontum.gov.vn
19 Nguyễn Thị Hòa Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện 0935626007  
20 Nguyễn Văn Hùng Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 0977541566 nvhung.dakto@kontum.gov.vn
21 Đỗ Minh Khai Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kon Đào 0914090841 dmkhai.dakto@kontum.gov.vn
22 A Khiết Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Tụ 0966854309 akhiet.dakto@kontum.gov.vn
23 Phạm Xuân Luận Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Pô Kô   pxluan.dakto@kontum.gov.vn
24 Bùi Quang Minh Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 0825268979 bqminh.dakto@kontum.gov.vn
25 Phan Thị Thu Nga Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 0949667578 pttnga.dakto@kontum.gov.vn
26 Nguyễn Công Nhật Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng 0984421799 ncnhat.dakto@kontum.gov.vn
27 Phạm Quang Phúc Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ 0977139581  
28 A Quang Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Rơ Nga 0398793145 aquang.dakto@kontum.gov.vn
29 Phạm Ngọc Anh Huyện ủy viên, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 0905225512 pnanh.dakto@kontum.gov.vn
30 Trầm Dương Sơn Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 0972116879 tdson.dakto@kontum.gov.vn
31 Võ Đình Thăng Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân 0986809385  
32 Trầm Dương Thanh Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra 0914102058 tdthanh.dakto@kontum.gov.vn
33 Nguyễn Văn Thiện Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Tô 0905178941 nvthien.dakto@kontum.gov.vn
34 Lê Quang Thịnh Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 0987375019  
35 Lê Thành Thọ Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0905247596 lttho.dakto@kontum.gov.vn
36 Nguyễn Thị Thanh Thúy Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 0911579468 nguyenthithanhthuy.hudakto@kontum.gov.vn
37 Phan Văn Tuân Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện 0919602653 pvtuan.dakto@kontum.gov.vn

Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Hơn Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 0988275205 ahon.dakto@kontum.gov.vn
2 Bùi Tiến Lý Phó Bí thư Thường trực 0983457336 btly.dakto@kontum.gov.vn
3 Đặng Hoàng Nam Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 0914167191 dhnam.dakto@kontum.gov.vn
4 Châu Trọng Hóa Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 0983457396 cthoa.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hồng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện 0977335824 nthong.dakto@kontum.gov.vn
6 Ngô Văn Liêm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện 0905119989  
7 Sa Phương Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 0983602279 sphuong.dakto@kontum.gov.vn
8 Trần Văn Quân Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện    
9 Nguyễn Xuân Tâm Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện 0966447005  
10 Võ Bá Trung Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 0905928898  
11 Ngô Thị Sâm Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện 0919620474 ntsam.dakto@kontum.gov.vn

Văn phòng Huyện uỷ
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Lê Thị Hồng Văn thư 0376147608  
2 Nguyễn Tiến Dũng Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng 0917912088  
3 Ngô Thị Thu Hương Phó Chánh Văn phòng 0352691499  
4 Nguyễn Minh Huy Phó Chánh Văn phòng 0982270337  
5 Trần Ngọc Dư Chuyên viên 0905005785  
6 Lê Thị Trinh   0985439973  
Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Châu Trọng Hoá Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 0983457396 cthoa.dakto@kontum.gov.vn
2 Bùi Quang Minh Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ 0825268979 bqminh.dakto@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Trọng Thể Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ 0386872379  
4 Võ Đình Thắng Chuyên viên 0984525104  
5 Nguyễn Chánh   0983453814  

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Hồng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện 0977335824  
2 Nguyễn Thị Lan Oanh Chuyên viên 0365723449  
3 Vũ Mạnh Hùng Chuyên viên 0977215776  

Ban Tổ chức Huyện uỷ
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Võ Bá Trung Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ 0905928898  
2 Hồ Văn Châu Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 0914223118  
3 Trầm Dương Sơn Huyện uỷ viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 0972116879  
4 Nguyễn Xuân Huy Chuyên viên 0373720205  
5 Bùi Phong Châu Chuyên viên 0905225959  
6 Phạm Thị Thu Thuỷ Chuyên viên 0986338368  
7 Cao Đình Lộc Chuyên viên 0395873541

Ban Dân vận Huyện uỷ
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Ngô Văn Liêm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện 0905119989  
2 Hồ Thị Mai Phó trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ 0976658233  
3 Huỳnh Thị Thu Trang Chuyên viên 0909629420  

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Dương Xuân Chưng Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 0984797718  
2 Nguyễn Thị Hồng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện 0977335824  
3 Lâm Thị Kim Bông Chuyên viên 0987851996  
 
Các xã, thị trấn
Thị trấn Đăk Tô
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Lê Quang Chiến Phó Chủ tịch HĐND   lqchien.dakto@kontum.gov.vn
2 Huỳnh Hữu Phước Phó Bí thư Đảng ủy   hhphuoc.dakto@kontum.gov.vn
3 Hoàng Thị Hạnh Công chức   hthanh.dakto@kontum.gov.vn
4 Nguyễn Văn Thiện Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 0905.178.941 nvthien.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Diên Bình Công chức   ndbinh.dakto@kontum.gov.vn
6 Trần Hương Viên Phó Chủ tịch UBND 0978.474.124 thvien.dakto@kontum.gov.vn
7 Nguyễn Thị Huyền Trang Công chức   nthtrang.dakto@kontum.gov.vn
8 Nguyễn Xuân Thịnh Phó Chủ tịch UBND 0972.041.071 nxthinh.dakto@kontum.gov.vn
9 Nguyễn Văn Lương Công chức   nvluong.dakto@kontum.gov.vn
10 Trần Hồ Huy Văn Công chức   thhvan.dakto@kontum.gov.vn
11 Trần Thị Thanh Xuân Công chức   ttthanhxuan.dakto@kontum.gov.vn
12 Mai Thị Thủy Công chức   mtthuy.dakto@kontum.gov.vn
13 Hồ Tăng Quảng Công chức   htquang.dakto@kontum.gov.vn
14 Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô     ubndttdto.dakto@kontum.gov.vn
15 Hồ Mạnh Hùng Công chức   hmhung.dakto@kontum.gov.vn
16 Đặng Thị Kim Cúc Công chức   dtkcuc.dakto@kontum.gov.vn
17 Võ Đình Thân Công chức   vdthan.dakto@kontum.gov.vn
18 Võ Thanh Vương Công chức   vtvuong.dakto@kontum.gov.vn
Xã Tân Cảnh
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 A Thái Phó Chủ tịch UBND   athai.dakto@kontum.gov.vn
2 Vũ Thị Thu Trang Công chức   vtttrang.dakto@kontum.gov.vn
3 Đặng Trung Hòa Công chức   dthoa.dakto@kontum.gov.vn
4 Đàm Thị Vi Công chức   dtvi.dakto@kontum.gov.vn
5 Đặng Văn Đồng Phó Chủ tịch UBND   dvdong.dakto@kontum.gov.vn
6 Nguyễn Thị Huyền Trang Công chức   ltlap.dakto@kontum.gov.vn
7 Nguyễn Thị Trinh Công chức   nttrinh.dakto@kontum.gov.vn
8 Nguyễn Văn Khởi Công chức   nvkhoi.dakto@kontum.gov.vn
9 Trần Thị Mỹ Linh Công chức   ttmlinh.dakto@kontum.gov.vn
10 Trần Xuân Hội Công chức   txhoi.dakto@kontum.gov.vn
11 Bùi Thị Thanh Nga Phó Bí thư Đảng ủy   bttnga.dakto@kontum.gov.vn
12 Mai Huy Hưng Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 0978.514.547 mhhung.dakto@kontum.gov.vn
13 Nguyễn Văn Tuyên Phó Chủ tịch HĐND   nvtuyen.dakto@kontum.gov.vn
14 A Chiến Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0983.069.048 achien.dakto@kontum.gov.vn
15 Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh   02603.831.362 ubndtc.dakto@kontum.gov.vn
16 Nguyễn Xuân Anh Công chức   nxanh.dakto@kontum.gov.vn
Xã Diên Bình
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Ủy ban nhân dân xã Diên Bình   02603.831.303 ubnddb.dakto@kontum.gov.vn
2 Đỗ Ngọc Thắng Công chức 0339813327 dnthang.dakto@kontum.gov.vn
3 Châu Ngọc Tuyến Công chức 0366081777 cntuyen.dakto@kontum.gov.vn
4 Mai Thị Liên Công chức 0987128303 mtlien.dakto@kontum.gov.vn
5 Phan Thị Kim Phượng Công chức 0972740183 ptkphuong.dakto@kontum.gov.vn
6 Lê Văn Tuyên Công chức 0829141283 lvtuyen.dakto@kontum.gov.vn
7 Mai Trần Thanh Hảo Phó Chủ tịch UBND 0967937045 mtthao.dakto@kontum.gov.vn
8 Nguyễn Cường Công chức 0979522906 ncuong.dakto@kontum.gov.vn
9 Nguyễn Đình Đức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0976732861 ndduc.dakto@kontum.gov.vn
10 Nguyễn Đình Khánh Công chức 0399107759 ndkhanh.dakto@kontum.gov.vn
11 Nguyễn Quốc Trọng Công chức 0377503709 nqtrong.dakto@kontum.gov.vn
12 Nguyễn Thị Thúy Nga Công chức 0975356562 nttnga.dakto@kontum.gov.vn
13 Nguyễn Thị Thanh Tâm Công chức 0965851145 ntttam.dakto@kontum.gov.vn
14 Trần Trương Thiên Lý Công chức 0918725789 tttly.dakto@kontum.gov.vn
15 Cao Thị Hiền Công chức 0367674337 cthihien.dakto@kontum.gov.vn
16 Nguyễn Hồng Lĩnh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 0989446880 nhlinh.dakto@kontum.gov.vn
17 Thái Ngọc Châu Phó Chủ tịch UBND 0977731717 tnchau.dakto@kontum.gov.vn
18 Phạm Ngọc Cảnh Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 0975122777 pncanh.dakto@kontum.gov.vn
19 Bùi Thị Hồng Huyên Phó Chủ tịch HĐND 0825755509 bthhuyen.dakto@kontum.gov.vn
Xã Kon Đào
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Ủy ban nhân dân xã Kon Đào   02603.831.338 ubndkd.dakto@kontum.gov.vn
2 Dương Văn Dũng Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 0978.362.831 dvdung.dakto@kontum.gov.vn
3 Đỗ Minh Khai Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0914.090.841 dmkhai.dakto@kontum.gov.vn
4 Trần Thị Hải Yến Công chức 0382672779 tthyen.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Thành Triệu Phó Chủ tịch UBND 0366097121 nttrieu.dakto@kontum.gov.vn
6 Trần Thị Ngọc Yến Công chức 0367138346 ttnyen.dakto@kontum.gov.vn
7 Trần Thị Bạch Kim Công chức 0985857864 ttbkim.dakto@kontum.gov.vn
8 Nguyễn Thị Miền Phó Chủ tịch HĐND 0975956365 ntmien.dakto@kontum.gov.vn
9 Trần Văn Khánh Công chức 0986922492 nthiha.dakto@kontum.gov.vn
10 Nguyễn Quang Vinh Công chức 0984969179 nqvinh.dakto@kontum.gov.vn
11 Nguyễn Cao Nguyên Công chức 0978112659 ncnguyen.dakto@kontum.gov.vn
12 Lê Thanh Vũ Công chức 0397154468 ltvu.dakto@kontum.gov.vn
13 Chu Thế Hiển Công chức 0964573636 cthien.dakto@kontum.gov.vn
14 Bùi Thị Xuân Thùy Công chức 0961366345 btxthuy.dakto@kontum.gov.vn
15 Y Ear Công chức 0356807190 year.dakto@kontum.gov.vn
16 Bùi Thị Diễm Triều Phó Bí thư Đảng ủy 0981607633 btdtrieu.dakto@kontum.gov.vn
Xã Pô Kô
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Ủy ban nhân dân xã Pô Kô   02603214607 ubndpoko.dakto@kontum.gov.vn
2 A Sêu Công chức 0916214091 aseu.dakto@kontum.gov.vn
3 A Đằng Công chức 0848782929 adang.dakto@kontum.gov.vn
4 Đinh Văn Hanh Công chức 0977635532 dvhanh.dakto@kontum.gov.vn
5 Lê Phước Mười Công chức 0387720747 lpmuoi.dakto@kontum.gov.vn
6 Nguyễn Đình Thắng Công chức 0984597799 ndthang.dakto@kontum.gov.vn
7 Nguyễn Thị Hồng Thắm Công chức 0972435412 nththam.dakto@kontum.gov.vn
8 Giang Thị Miên Công chức 0983522881 gtmien.dakto@kontum.gov.vn
9 Phạm Xuân Luận Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 0988444021 pxluan.dakto@kontum.gov.vn
10 A Xsơng Công chức 0342508753 asxong.dakto@kontum.gov.vn
11 A Hiêu Chủ tịch HĐND 0987245331 ahieu.dakto@kontum.gov.vn
12 A Thiếc Phó Chủ tịch UBND 0397125040 athiec.dakto@kontum.gov.vn
13 A Thăm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 0388622447 atham.dakto@kontum.gov.vn
14 Lê Thanh Dũng Phó Chủ tịch UBND 0944496678 ltdung.dakto@kontum.gov.vn
15 A Đia Công chức 0988277292 adia.dakto@kontum.gov.vn
16 Cao Thanh Long Trưởng Công an xã 0972027999 ctlong.dakto@kontum.gov.vn
17 Lê Đăng Hoa Công chức 0372627227 ldhoa.dakto@kontum.gov.vn
18 Vũ Thị Thu Thành Công chức 0914880335 vttthanh.dakto@kontum.gov.vn
Xã Đăk Rơ Nga
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Ủy ban nhân dân xã Đăk Rơ Nga   02603.933.510 ubndrn.dakto@kontum.gov.vn
2 A Dương Công chức 0386126899 aduong.dakto@kontum.gov.vn
3 Y Hoa Công chức 0377759231 yhoa.dakto@kontum.gov.vn
4 A Lék Công chức 0392303475 alek.dakto@kontum.gov.vn
5 A Tháp Công chức 0984984977 athap.dakto@kontum.gov.vn
6 Hứa Minh Thương Công chức 0344330242 hmthuong.dakto@kontum.gov.vn
7 Lê Đức Vượng Công chức 0366613107 ldvuong.dakto@kontum.gov.vn
8 Lê Văn Mạnh Phó Chủ tịch HĐND 0329954915 lvmanh.dakto@kontum.gov.vn
9 Lê Văn Vinh Công chức 0393724133 lvvinh.dakto@kontum.gov.vn
10 Ngô Thị Như Ngọc Công chức 0964146077 ntnngoc.dakto@kontum.gov.vn
11 Nguyễn Thùy Trang Công chức 0987851305 nttrang.dakto@kontum.gov.vn
12 Sa Ly Suýt Công chức 0393130659 slsuyt.dakto@kontum.gov.vn
13 Phan Thị Mỹ Loan Phó Chủ tịch UBND 0393887830 ptmloan.dakto@kontum.gov.vn
14 Bế Thị Phượng Công chức 0379471055 btphuong.dakto@kontum.gov.vn
15 A Hrút Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0988320716 ahrut.dakto@kontum.gov.vn
16 Lâm Thế Hiển Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 0905325135 lthien.dakto@kontum.gov.vn
17 Nguyễn Văn Quang Phó Chủ tịch UBND 0989364343 nvquang.dakto@kontum.gov.vn
18 A Quang Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy 0398793145 aquang.dakto@kontum.gov.vn
Xã Ngọc Tụ
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tụ   02603.502.378 ubndnt.dakto@kontum.gov.vn
2 Trương Thị Nga Phó Bí thư Đảng ủy 0974635284 ttnga.dakto@kontum.gov.vn
3 Phạm Ngọc Thuận Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 0948637445 pnthuan.dakto@kontum.gov.vn
4 Hứa Trung Thành Phó Chủ tịch HĐND 0972274052 htthanh.dakto@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Thành Luân Phó Chủ tịch UBND 0949668241 ntluan.dakto@kontum.gov.vn
6 A Him Công chức 0899389981 ahim.dakto@kontum.gov.vn
7 Y Nghiệp Công chức 0397846308 ynghiep.dakto@kontum.gov.vn
8 Y Giăng Mây Công chức 0364048879 ygmay.dakto@kontum.gov.vn
9 Nguyễn Văn Bằng Công chức 0989444001 nvbang.dakto@kontum.gov.vn
10 Võ Công Thành Công chức 0977540248 vcthanh.dakto@kontum.gov.vn
11 Kon Plong Xoan Chủ tịch UBMTTQVN 0327286524 kplxoan.dakto@kontum.gov.vn
12 Thái Hoàng Hà Công chức 0788906555 thha.dakto@kontum.gov.vn
13 Nguyễn Thị Như Trang Công chức 0383644532 ntntrang.dakto@kontum.gov.vn
14 A Khiết Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0966854309 akhiet.dakto@kontum.gov.vn
15 A  Bang Chủ tịch Hội Nông dân 0343047905 abang.dakto@kontum.gov.vn
16 A Tùng Công chức 0836821981 atung.dakto@kontum.gov.vn
17 Lê Thị Nghiêm Công chức 0363809172 ltnghiem.dakto@kontum.gov.vn
18 A Phượng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 0987533874 aphuong.dakto@kontum.gov.vn
19 Y Hà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 0987533102 yha.dakto@kontum.gov.vn
20 Huỳnh Thị Mai Yến Bí thư Đoàn Thanh niên 0366709545 htmyen.dakto@kontum.gov.vn
Xã Văn Lem
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Ủy ban nhân dân xã Văn Lem   02603.835.451 ubndvl.dakto@kontum.gov.vn
2 A Hùng Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 0353.953.504 ahung.dakto@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Bí thư Đảng ủy    
4 A Ku Công chức   aku.dakto@kontum.gov.vn
5   Công chức   .dakto@kontum.gov.vn
6 Hồ Thị Lan Hương Công chức   htlhuong.dakto@kontum.gov.vn
7 Lê Thanh Huệ Công chức   lthue.dakto@kontum.gov.vn
8 Y Hạnh Công chức   yhanh.dakto@kontum.gov.vn
9 Thiều Quốc Việt Công chức   tqviet.dakto@kontum.gov.vn
10 Nguyễn Xuân Xênh Chỉ huy trưởng Ban CHQS   nxxenh.dakto@kontum.gov.vn
11 Phạm Hải Hưng Công chức   phhung.dakto@kontum.gov.vn
12 Trần Thị Kim Chung Công chức   ttkchung.dakto@kontum.gov.vn
13 Nguyễn Đình Thành Phó Chủ tịch UBND   ndthanh.dakto@kontum.gov.vn
14 Lê Thị Mai Trang Công chức   ltmtrang.dakto@kontum.gov.vn
15 Trần Công Tỉnh Phó Bí thư Đảng ủy   tctinh.dakto@kontum.gov.vn
16 Y Thuy Công chức   ythuy.dakto@kontum.gov.vn
17 Y Loan Phó Chủ tịch HĐND   yloan.dakto@kontum.gov.vn
Xã Đăk Trăm
STT Họ Và Tên Chức Danh Điện thoại Email
1 Ủy ban nhân dân xã Đăk Trăm   02603.933.613 ubnddt.dakto@kontum.gov.vn
2 Trần Thị Lan Chi Công chức 0848.783.009 ttlchi.dakto@kontum.gov.vn
3 Võ Thị Phương Trang Phó Chủ tịch UBND 0973.809.655 vtptrang.dakto@kontum.gov.vn
4 Trương Đình Tuệ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 0983.027.575 tdtue.dakto@kontum.gov.vn
5 Nông Thị Thiệp Bí thư Đảng ủy 0336.328.322 ntthiep.dakto@kontum.gov.vn
6 Nguyễn Văn Lễ Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND 0976.728.157 nvle.dakto@kontum.gov.vn
7 A Don Phó Chủ tịch HĐND 0372.337.979 adon.dakto@kontum.gov.vn
8 A Hỷ Công chức 0972.457.664 ahy.dakto@kontum.gov.vn
9 Lê Thị Bích Thủy Công chức 0975.364.350 ltbthuy.dakto@kontum.gov.vn
10 A Char Công chức 0398.718.189 achar.dakto@kontum.gov.vn
11 A Hiếu Công chức 0363.168.257 ahieudaktram.dakto@kontum.gov.vn
12 Phạm Văn Khánh Công chức 0966.479.589 pvkhanh.dakto@kontum.gov.vn
13 Trần Thị Kim Phú Công chức 0976.732.252 ttkphu.dakto@kontum.gov.vn
14 Y Bé Công chức 0336.859.347 ybe.dakto@kontum.gov.vn
15 Y Hên Công chức 0963.210.109 yhen.dakto@kontum.gov.vn
16 Lê Thị Ái Nhi Công chức 0384.020.082 ltanhi.dakto@kontum.gov.vn

 
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, khối 3 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

870627 Tổng số người truy cập: 197114 Số người online:
TNC Phát triển: