banner
Chủ nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô năm 2024 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Đăk Tô

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm ...

20-12-2023

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện Đăk Tô năm 2024

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm ...

20-12-2023

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân, Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm ...

23-12-2022

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của T...

20-12-2021

Hinh Anh
Cong bao tinh Kon Tum
Chuyển đổi số
Cong bao tinh Kon Tum
Cong bao tinh Kon Tum
Phan anh kien nghi cua nguoi dan, doanh nghiep

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, khối 3 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

843147 Tổng số người truy cập: 2301 Số người online:
TNC Phát triển: