banner
Thứ 7, ngày 1 tháng 4 năm 2023

Thực hiện Giấy phép số 51/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông Nguyễn Thanh Tú và Bà Đinh Thị Trang.

30-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 52/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông Nguyễn Đình Phúc và Bà Tưởng Thị Lan.

30-3-2023

30-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 50/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông Lê Chí An.

30-3-2023

Ngày 28/03/2023 Thanh Tra huyện ban hành Thông báo số 03/TBKL-TTr về việc về việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thu, chi tài chính và công tác quản lý, sử dụng tài sản công từ năm 2020 ...

29-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 45/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông Văn Tuy.

27-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 17/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông Trần Trọng Quân và Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến.

27-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 44/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông Phạm Xuân Lam và bà Dương Thị Thanh Xuân.

27-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 41/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Bà Phạm Thị Kiều Chinh

27-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 48/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Bà Nguyễn Thị Tảo.

27-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 42/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông Hồ Minh Sự và Bà Trần Thị Ngọc Ánh.

27-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 47/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Bà Đỗ Thị Luật.

27-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 43/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông Đặng Phan Điệp.

27-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 20/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông Nguyễn Thái Bình và Bà Huỳnh Thị Vân Tuyền.

27-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 46/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông Dương Đức Bằng

27-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 49/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông Đỗ Đình Hảo và Bà Nguyễn Thị Thân Thương.

27-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 18/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông Vàng Hoàng Văn Tiếp.

27-3-2023

17-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 22/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Bà Trần Thị Lành.

9-3-2023

Thực hiện Giấy phép số 24/GPXD của UBND huyện Đăk Tô về sử dụng cho nhà ở riêng lẻ cấp cho Ông Nguyễn Văn Quảng và Bà Trần Thị Thu Hà.

9-3-2023

3-3-2023

23-2-2023

20-2-2023

17-2-2023

17-2-2023

Trang sau
info THÔNG BÁO
Hinh Anh
Cong bao tinh Kon Tum
Chuyển đổi số
Cong bao tinh Kon Tum
Cong bao tinh Kon Tum
Phan anh kien nghi cua nguoi dan, doanh nghiep

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
462971 Tổng số người truy cập: 1266 Số người online:
TNC Phát triển: