banner
Thứ 7, ngày 1 tháng 4 năm 2023
Tuyên truyền và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023
13-3-2023

Ngày 08/3/2023, UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Công văn số 283/UBND-VX về tuyên truyền và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023; đồng thời tuyên truyền sâu rộng về giải và thể lệ giải trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuyên truyền và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023

CT

Theo đó, các tác phẩm tham dự giải tập trung phản ánh việc phổ biến, tuyên truyền kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; đấu tranh, lên án các biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương và “lợi ích nhóm”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Tập trung phản ánh vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát của Mặt trận tổ quốc, đoàn thể và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, những cách làm có hiệu quả của các cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.
Tác phẩm tham dự giải cũng phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; phát hiện, phản ánh những chủ trương, chính sách và quy định hiện hành còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp, dễ phát sinh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa các hành vi tham nhũng, tiêu cực…
Tác phẩm tham dự giải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 13/11/2021 đến 31/8/2023.
Các loại hình báo chí tham dự giải bao gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.
Thời gian tiếp nhận bài từ ngày phát động đến ngày 31/8/2023 (tính theo dấu bưu điện).
Cơ cấu giải thưởng gồm: giải đặc biệt, A, B, C và khuyến khích cho các loại hình báo chí, trong đó, giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng.
CHI TIẾT THỂ LỆ GIẢI MỜI XEM TẠI ĐÂY.
BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN
Số lượt xem:64

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
462994 Tổng số người truy cập: 1310 Số người online:
TNC Phát triển: