Tin trong huyện

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 huyện Đăk Tô thông báo phát hành danh mục tài liệu và hướng dẫn ôn tập kỳ tuyển công chức cấp xã năm 2015, huyện Đăk Tô.
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 huyện Đăk Tô thông báo phát hành danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển công chức cấp xã năm 2015, huyện Đăk Tô và hướng dẫn ôn tập

 

1. Phát hành danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển công chức cấp xã năm 2015, huyện Đăk Tô:

Danh mục tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Đăk Tô (http://huyendakto.kontum.gov.vn) và được niêm yết tại phòng Nội vụ huyện Đăk Tô.

2. Hướng dẫn ôn tập:

Thí sinh dự tuyển vào chức danh nào thì ôn tập theo nghiệp vụ chuyên ngành đó và môn Kiến thức chung, trả lời câu hỏi phỏng vấn của Ban kiểm tra sát hạch, cụ thể:

- Chức danh: Văn phòng - Thống kê (Thí sinh ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành dự tuyển  + môn Kiến thức chung + câu hỏi phỏng vấn của Ban kiểm tra sát hạch).

- Chức danh: Văn hóa – xã hội (Thí sinh ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành dự tuyển + môn Kiến thức chung + câu hỏi phỏng vấn của Ban kiểm tra sát hạch).

- Chức danh: Tư pháp – Hộ tịch (Thí sinh ôn tập môn môn nghiệp vụ chuyên ngành dự tuyển + môn Kiến thức chung + câu hỏi phỏng vấn của Ban kiểm tra sát hạch).

- Chức danh: Địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường (Thí sinh ôn tập môn môn nghiệp vụ chuyên ngành dự tuyển  + môn Kiến thức chung + câu hỏi phỏng vấn của Ban kiểm tra sát hạch).

3. Thí sinh dự tuyển công chức cấp xã năm 2015, huyện Đăk Tô nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015, huyện Đăk Tô) qua số điện thoại 0603.502341 trong giờ hành chính để được giải đáp.