banner
Thứ 7, ngày 3 tháng 12 năm 2022
Huyện Đăk Tô đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính
11-8-2022
Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, thời gian qua, huyện Đăk Tô đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các ngành, các lĩnh vực từ huyện đến cơ sở.
 
Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện
Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, huyện Đăk Tô tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát các TTHC, đặc biệt là các TTHC có liên quan đến nhu cầu giải quyết công việc của Nhân dân và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục chồng chéo, rườm rà để sửa đổi, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp. Các xã, thị trấn thực hiện thống nhất một bộ TTHC. Chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả cơ chế “một cửa” tại UBND huyện và 9 xã, thị trấn bảo đảm sự hài lòng với tổ chức và Nhân dân ngày một tốt hơn. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã giải quyết hơn 6000 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến theo hệ thống một cửa điện tử của huyện và trả kết quả bảo đảm đúng quy định về quy trình, thời gian.
Cùng với đó, UBND huyện cũng đẩy mạnh công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính... Điều này đã tạo ra những bước đột phá trong công tác triển khai và thực hiện CCHC, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các TTHC, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển./
THANH HUYỀN - Trung tâm VHTTDL&TT huyện
Số lượt xem:171
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
374703 Tổng số người truy cập: 314 Số người online:
TNC Phát triển: