banner
Thứ 4, ngày 18 tháng 5 năm 2022
Trung tâm Chính trị huyện sẽ mở 10 lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm 2022
21-4-2022
Những năm qua, huyện đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trong toàn Đảng bộ huyện, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng đảng viên mới  Khóa 35 - năm 2022
Theo kế hoạch trong năm 2022, Huyện Đăk Tô sẽ mở 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 641 học viên, cụ thể: mở 02 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; 02 bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn, hội cơ sở; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở; 02 lớp bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; 01 lớp bồi dưỡng chuyên đề chủ nghĩa yêu nước. Ngoài ra, trong năm sẽ mở lớp bồi dưỡng, phổ biến 1 số chủ trương của tỉnh ủy, huyện ủy cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã, thị trấn, công chức 1 số phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện.
Báo cáo viên giảng dạy tại lớp bồi dưỡng
Qua đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao về trình độ Lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; các học viên đã phát huy tác dụng tốt trên từng cương vị công tác, đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi của công tác lãnh đạo quản lý và nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, từng bước khắc phục được những hạn chế, yếu kém về công tác cán bộ, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong huyện ngày một trong sạch, vững mạnh.
Nguyệt Hằng - Trung tâm VHTTDL-TT huyện
Số lượt xem:36
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
155792 Tổng số người truy cập: 133 Số người online:
TNC Phát triển: