banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022
Tăng cường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn
13-6-2022
Hiện nay, huyện Đăk Tô đã, đang triển khai thu gom rác thải sinh hoạt tại thị trấn Đăk Tô và 3 xã Tân Cảnh, Diên Bình, Kon Đào được vận chuyển đến bãi chôn lấp rác thải tập trung của huyện để xử lý. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ rác thải được thu gom trên địa bàn thị trấn đạt trên 90%; 3 xã đạt 68%.
Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường quản lý chất thải trên địa bàn, thời gian qua, huyện đã ban hành nhiều công văn, kế hoạch giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, xã, thị trấn để nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt được trung tâm DV & MT huyện thực hiện.  Đến nay đã triển khai thu gom rác tại thị trấn Đăk Tô và 3 xã lân cận. Rác thải được thu gom tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến bãi rác tập trung, xử lý theo công nghệ đốt kết hợp chôn lấp. Trung bình lượng rác thải được thu gom hơn 6000 tấn/tháng.
Trung tâm DV&MT huyện thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn
Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp và các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức tự giác thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng 1 lần, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đẩy mạnh hình thành các mô hình tự quản về môi trường của các xã, xóm, đoàn thể như nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh... trên toàn huyện.
THANH HUYỀN - Trung tâm VHTTDL&TT huyện
Số lượt xem:71
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
243028 Tổng số người truy cập: 354 Số người online:
TNC Phát triển: