banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022
Quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo ở nông thôn
24-5-2022
Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí then chốt trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Đăk Tô đã tập trung đồng bộ nhiều giải pháp để có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, nhất là ở các trường ở khu vực nông thôn.
Trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng Nông thôn mới có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đó là tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục. Để thực hiện được những tiêu chí đó, huyện đã đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đặc biệt đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2021 – 2022, huyện duy trì bền vững về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục THCS 8/8 xã đạt tỷ lệ 100%...Đến nay, trên địa bàn các xã có tỷ lệ các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc 8 xã có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia là 21/25 trường và có 08/08 xã đạt tiêu chí số 14.
Học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn
Các đơn vị trường rất quan tâm giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh
Thời gian tới, huyện Đăk Tô tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường tham gia các lớp bồi dưỡng đạt chuẩn, trên chuẩn để nâng cao hiệu quả quản lý và dạy học. Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên các trường học thực hiện cải tiến phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học... tập trung xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới./
THANH HUYỂN - Trung tâm VHTTDL&TT huyện
Số lượt xem:99
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
243018 Tổng số người truy cập: 333 Số người online:
TNC Phát triển: