banner
Thứ 7, ngày 3 tháng 12 năm 2022
Triển khai mô hình trồng dứa theo chuỗi liên kết
11-8-2022
Thực hiện chủ trương chuyển đổi diện tích đất trồng cây hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây ăn quả theo chuỗi liên kết, huyện Đăk Tô đã phối hợp với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao triển khai mô hình trồng dứa theo chuỗi liên kết tại các xã, thị trấn góp phần tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân.

Triển khai mô hình trồng dứa tại xã Tân Cảnh
Năm 2022, huyện Đăk Tô triển khai mô hình trồng dứa ở các xã Đăk Trăm, Pô kô, Tân Cảnh, Diên Bình và thị trấn Đăk Tô với tổng diện tích gần 19 ha, đây là giống dứa Queen, do Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao cung ứng. Đồng hành người dân trồng dứa, huyện đã chỉ đạo các xã tổ chức họp dân, rà soát vùng trồng, cho các hộ dân đăng ký diện tích trồng dứa theo kế hoạch đề ra. Lựa chọn 1-2 hộ, hoặc HTX có điều kiện làm điểm, thực hiện trồng dứa phủ màng, nhằm hạn chế cỏ dại, giảm công chăm sóc, tăng năng suất, sản lượng. Tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc dứa cho người dân... Trên cơ sở những cam kết giữa nông dân với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao phối hợp với các xã thành lập các tổ, nhóm hợp tác xã trồng dứa nguyên liệu. Đồng thời, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản xuất, từng bước hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa nông dân - doanh nghiệp và Nhà nước trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm.
Việc xây dựng mô hình trồng dứa nguyên liệu theo hướng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, huyện Đăk Tô đang từng bước thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Hướng đến hình thức canh tác bền vững, nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân./
THANH HUYỀN - Trung tâm VHTTDL&TT huyện
Số lượt xem:157
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
374655 Tổng số người truy cập: 233 Số người online:
TNC Phát triển: