banner
Thứ 5, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng Chính sách xã hội
3-7-2024
Khi Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” có hiệu lực. Ban Thường vụ Huyện uỷ Đăk Tô đã ban hành Công văn số 272-CV/HU ngày 28-06-2017; Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 15-11-2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Kết luận số 06-KL/TW để chỉ đạo thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.
Theo đó, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 11/03/2022 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 18-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 268/KH-UBND, ngày 26/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách theo nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW cụ thể, trọng tâm là tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng và bổ sung nguồn vốn uỷ thác địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Đối với cấp xã, thị trấn Đảng uỷ ban hành văn bản chỉ đạo UBND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, thôn, khối trưởng và các đồng chí cấp uỷ viên phụ trách các thôn khối thực hiện nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW trên địa bàn và tổ chức sơ kết 05 năm giai đoạn 2014 - 2019 thực hiện nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn huyện.
Tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động của một ngân hàng bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên giao dịch
Giai đoạn (10 năm) 2014 - 2024, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Đăk Tô, trọng tâm là thực hiện nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” đã đạt được những kết quả tích cực góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, cụ thể: Đến thời điểm 30/04/2024, tổng dư nợ toàn huyện đạt 488.999 triệu đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm 30%, chất lượng tín dụng đã được cải thiện, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,24%/tổng dư nợ với số tiền 1.166 triệu đồng, tỷ lệ nợ khoanh chiếm 0,24%/tổng dư nợ, với số tiền 1.176 triệu đồng, chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động Tổ TK&VV được cải thiện, ổn định, luôn được kiểm soát. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã giúp hơn 11.898 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, số dư nợ tăng so với năm 2014 là 327.687 triệu đồng, với hơn 9.000 hộ vay vốn còn dư nợ. Qua đó, đã giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động có việc làm mới ổn định; hơn 500 Học sinh Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trãi chi phí học tập; 603 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để mua, xây mới, cải tạo gần 1.000 căn nhà; xây dựng hơn 9.568 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được sửa chữa, xây dựng mới, góp phần giúp cho 2.818 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo…Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 03/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến ngày 31/12/2023 tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo là 1.141 hộ, chiếm tỷ lệ 8,76%, trong đó hộ dân tộc thiểu số 1.085 hộ; Hộ cận nghèo 777 hộ, chiếm tỷ lệ 5,96%, trong đó hộ dân tộc thiểu số 717 hộ, bình quân hàng năm giảm 3%. Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 và Kết luận số 06-KL/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, phù hợp và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng chính sách, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Thực hiện nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 và Kết luận số 06-KL/TW, hiện nay ngân sách huyện còn gặp nhiều khó khăn nhưng HĐND - UBND huyện đã quan tâm chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH huyện năm sau tăng hơn năm trước để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được 8.298 triệu đồng và hỗ trợ mua máy vi tính phục vụ Giao dịch xã.
Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Tô tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, phòng, ban liên quan huyện, các tổ chức chính trị xã hội  nhận ủy thác, UBND các xã thị trấn tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, HĐND - UBND huyện trong việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 và các văn bản liên quan khác. Đồng thời, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Tô tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện bố trí ngân sách địa phương chuyển vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để tập trung nguồn lực thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời gian tiếp theo.
Nguyễn Văn Toàn – Ngân hành Chính sách xã hội huyện
Số lượt xem:780

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, khối 3 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

927979 Tổng số người truy cập: 2137 Số người online:
TNC Phát triển: