banner
Thứ 5, ngày 25 tháng 7 năm 2024
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”
8-11-2023
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, huyện Đăk Tô đã triển khai sâu rộng trong các lĩnh vực của đời sống, thu hút ngày càng đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị bằng kế hoạch, chương trình hành động sát với thực tiễn, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ địa phương, tạo sự chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới.

Đến nay, huyện Đăk Tô có 75 mô hình “Dân vận khéo”; trong đó có 47 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế, 15 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, 12 mô hình thuộc lĩnh vực quốc phòng – an ninh, 01 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua các mô hình "Dân vận khéo” đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong dòng họ, gia đình, giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, phát huy được vai trò dân vận của Đảng trong công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa tại các địa phương trong toàn huyện.Thay đổi mô hình kinh tế nâng cao thu nhập

Đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, với phương châm “Gần dân, trọng dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân”, huyện Đăk Tô tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển./.
Thanh Huyền - Trung tâm VHTTDL&TT huyện
Số lượt xem:1281

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, khối 3 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

928081 Tổng số người truy cập: 2510 Số người online:
TNC Phát triển: