Hoạt động của lãnh đạo huyện

Huyện Đăk Tô tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày 11/01/2018, UBND huyện Đăk Tô tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, chủ trì Hội nghị Đồng chí Cao Trung Tin - Chủ tịch UBND huyện. Đến dự và chỉ đạo có Đại tá Thiều Đại Xuân - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Năm 2017 công tác quốc phòng, quân sự địa phương của huyện Đăk Tô có nhiều chuyển biến tích cực. UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện phát huy kết quả đạt được khắc phục tồn tại, khuyết điểm, tích cực tham mưu cho cấp hủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong năm. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến xã; Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát địa bàn, làm công tác vận động quần chúng. Xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho các đối tượng sát với điều kiện thực tiễn của địa phương, 100% cơ sở xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ hoàn thành công tác huấn luyện. Thường xuyên rà soát, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp", có số lượng hợp lý, tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 2,16% so với tổng số dân, có chất lượng và độ tin cậy cao. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh trên địa bàn được tăng cường, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đạt được kết quả cao, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao.

PHAN TUÂN


DANH SÁCH TIN BÀI