Tin trong huyện

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2020
Chiều ngày 7/1/2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2020 nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 12 năm 2020, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng 1 và 2 năm 2021. Đồng chí Đặng Hoàng Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp, có đồng chí Bùi Tiến Lý - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Đồng chí Đặng Hoàng Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quán triệt các nội dung phiên họp

Tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 93,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội đạt 100% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác phòng chống đại dịch Covid-19, sốt xuất huyết, bạch hầu được tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát. Về xây dựng nông thôn mới, hiện Ủy ban nhân dân huyện đang tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của huyện tổ chức thẩm định, thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. Trong tháng đã hoàn thành đánh giá cấp huyện (đợt 2) đối với 03 sản phẩm OCOP và đang lập hồ sơ đề nghị tỉnh đánh giá, công nhận. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư tiếp tục được tăng cường, quốc phòng – an ninh được đảm bảo….

Đồng chí Bùi Tiến Lý – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo phiên họp

rên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tham gia đóng góp ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng 12 năm 2020. Các ý kiến đề xuất và những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị đều được lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện giải đáp, gợi mở nhiều giải pháp thực hiện góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong các tháng đầu năm 2021.

THANH HUYỀN - Trung tâm VHTTDL&TT


DANH SÁCH TIN BÀI