Tin trong huyện

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Ngày 10/01/2017, tại Hội trường tầng 3 khu làm việc của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Sa Phương - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Về dự Hội nghị, có đồng chí Đại tá Hồ Anh Tuấn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí A Kham – Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn cùng Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các Ban của Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sa Phương đã đánh giá khái quát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2016; kết quả triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2016 của lực lượng vũ trang huyện; đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016 và tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2016.

Các đại biểu về dự Hội nghị

 

Đồng chí Sa Phương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Anh Tuấn cũng đã biểu dương những kết quả đạt được của huyện Đăk Tô trong việc quan tâm xây dựng tiềm lực quốc phòng, quân sự của địa phương, việc quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng vũ trang huyện và công tác tham mưu cho địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Ban Chỉ huy quân sự huyện. Đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến để góp phần tổ chức và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2017. Đồng thời, đề nghị UBND huyện trong năm 2017 tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự; tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng được giao; tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội...

Đồng chí Sa Phương trao giấy khen cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2016

Để kịp thời động viên, khuyến khích trong việc triển khai thực  hiện các nhiệm vụ công tác, thay mặt UBND huyện, đồng chí Sa Phương đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2016./.

Nguyễn Hải Nam