Tin trong huyện

UBND huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị gặp mặt Già làng trên địa bàn huyện năm 2020
Nhằm động viên, biểu dương những đóng góp của các Già làng trong cộng đồng dân cư, thôn, làng, khối phố trong năm qua; đồng thời phổ biến, thông tin những thành tựu lớn của đất nước, của địa phương năm 2020; những vấn đề các cấp, các ngành, các Già làng cần quan tâm thực hiện năm 2021, trong chiều ngày 08/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị gặp mặt Già làng năm 2020 trên địa bàn huyện dưới sự chủ trì của đồng chí Sa Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Khảm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Công an huyện và Phòng Dân tộc huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn; các vị Già làng trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị gặp mặt Già làng năm 2020

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sa Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thời gian qua, đội ngũ Già làng đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao. Đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đồng thời, đội ngũ già làng trên địa bàn huyện còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Tham gia giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng khu dân cư; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác và phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an ninh trên địa bàn khu dân cư.  

Đồng chí Sa Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe UBND huyện thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương năm 2020, một số chủ trương lớn của huyện về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trong năm 2021; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông tin về vai trò, vị trí của Già làng trong việc tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Công an huyện thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2020, một số vấn đề cần chú ý trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện năm 2021 ./.

 

HỒNG HÒA – Văn phòng HĐND và UBND huyện


DANH SÁCH TIN BÀI