Tin trong huyện

Huyện Đăk Tô ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Sáng ngày 01/4/2019, đồng loạt 09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Tô đã đồng loạt ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thị trấn Đăk Tô được chọn làm Lễ ra quân điểm và là địa phương có số lượng đơn vị điều tra nhiều nhất huyện.

Huyện Đăk Tô có tổng số 11.927 hộ dân cư (trong đó 33 hộ đặc thù), với 46.346 nhân khẩu được lập bảng kê, trong đó có 23.245 nhân khẩu nữ. Có 2.040 hộ điều tra mẫu, 9.854 hộ điều tra toàn bộ. Để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả, đúng quy trình và thời gian theo quy định, huyện Đăk Tô đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện gồm 20 thành viên, 46 điều tra viên và 9 tổ trưởng.

Điều tra viên đang thực hiện thu thập thông tin bằng điện thoại thông minh tại hộ gia đình

Ngay từ giữa tháng 03/2019, huyện Đăk Tô đã tổ chức tập huấn cho các điều tra viên và Ban chỉ đạo huyện nắm rõ những kiến thức về lập bảng kê, mẫu phiếu điều tra, hướng dẫn cài đặt phần mềm CAPI và thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện. Đồng thời, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao ý thức cho mọi gia đình trong việc phối hợp tích cực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đội ngũ điều tra viên.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra quan trọng, phức tạp, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến các hộ dân cư và người dân thực tế thường trú trên địa bàn, thu thập số liệu trong thời gian ngắn và nhiều điểm mới. Huyện Đăk Tô phấn đấu hoàn thành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo đúng kế hoạch và hoàn thành trước ngày 25/4/2019.

HỒNG HẠNH


DANH SÁCH TIN BÀI