Tin trong huyện

Hội thi báo tường chào mừng xã Diên Bình đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2020
Một trong những hoạt động chào mừng xã Diên Bình đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 được đông đảo người dân của xã Diên Bình tích cực hưởng ứng, tham gia trong thời gian qua đó là Hội thi báo tường.

Đây cũng là một cách tuyên truyền rất thiết thực để mỗi người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của xã.

Phần thuyết trình báo tường của thôn Kon Hring

Với chủ đề "Chào mừng xã Diên Bình đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2020", mỗi thôn trên địa bàn xã thực hiện 01 tờ báo tường được trang trí đẹp, trang nhã, bố cục khoa học và có tính sáng tạo. Các thôn đã mang đến Hội thi những tờ báo tường và mô hình báo với những tên gọi khác nhau như: Đổi sắc, nông thôn kiểu mẫu, hướng dương...

Những tờ báo tường xoay quanh các chủ đề về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 07 tờ báo tường của 7 thôn với gần 200 bài viết, bài thơ, bài vè của người dân tự sáng tác, sưu tầm và những hình ảnh về quá trình xây dựng nông thôn mới của thôn mình. Các tác phẩm đều được trình bày hết sức công phu và quy mô, thể hiện sự đầu tư, sự nhiệt tình, sức sáng tạo của nhân dân các thôn. Hội thi thực sự là một điểm nhấn, đã để lại nhiều ấn tượng, sự quan tâm của nhân dân các thôn của xã Diên Bình, đồng thời đã giúp nhân dân nhận thức được chương trình nông thôn mới là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với nông dân, giúp người dân ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nhờ đó xây dựng nông thôn mới đã thật sự trở thành một phong trào thi đua sâu rộng trong toàn dân, được người dân ủng hộ và đồng lòng triển khai thực hiện. Đây chính là kết quả lớn nhất mà Hội thi báo tường đã đem lại, từ đó tạo động lực giúp toàn Đảng bộ và Nhân dân xã Diên Bình quyết tâm giữ vững những kết quả mà mình đã đạt được./.

HỒNG HẠNH - TRUNG TÂM VHTTDL&TT


DANH SÁCH TIN BÀI