Tin Kinh tế - Xã hội

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG, NĂM 2019
Ngày 9/10/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019. Đồng chí Cao Trung Tin - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Công tác QLBVR, PCCCR trong năm 2019 tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo xuyên suốt từ các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đến các đơn vị chủ rừng; nhận thức trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của cấp Ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn ngày càng được chú trọng và phát huy; ý thức của người dân trong công tác QLBVR từng bước được nâng cao.  Công tác PCCCR được triển khai thực hiện chủ động, nghiêm túc theo đúng phương châm "4 tại chỗ"; các khu vực trọng điểm dễ xảy ra vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng như phá rừng làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật cơ bản đã được các xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả. Trong mùa khô năm 2018-2019, trên địa bàn huyện Đăk Tô không xảy ra vụ cháy rừng nào gây thiệt hại đến tài nguyên rừng; các khu vực trọng điểm cháy cơ bản được khống chế, kiểm soát chặt chẽ.

Đồng chí Cao Trung Tin - Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Tính đến ngày 15/9/2019,  Tổng số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp được phát hiện là 11 vụ; khối lượng lâm sản phát hiện là 113,710 m3 gỗ các loại. Đã xử lý 16 vụ trong đó có 5 vụ chuyển từ năm 2018 sang với tổng số tang vật, phương tiện đã tịch thu: 64,503 m3 gỗ các loại, 01 xe ô tô và 03 xe máy độ chế; số tiền thu theo Quyết định xử phạt: 421.300.000 đồng , So với cùng kỳ năm 2018, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn toàn huyện giảm 16 vụ (59,3%), khối lượng gỗ vi phạm tăng 28,470 m3 (33,4%); diện tích rừng bị thiệt hại giảm 1,069 ha.

Tại hội nghị đã khen thưởng cho 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019.

Đồng chí Trương Thị Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tính trong công tác QLBVR

Đồng chí Cao Trung Tin - Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tính trong công tác QLBVR

Nguyệt Hằng


DANH SÁCH TIN BÀI