Tin trong huyện

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk Tô lần thứ III năm 2019.
Trong ngày 14/6/2019, huyện Đăk Tô long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019. Về dự đại hội có đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; các đồng chí cấp ủy tỉnh phụ trách địa bàn huyện Đăk Tô; đồng chí Nguyễn Xinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Tô, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện và 150 đại biểu là người dân tộc thiểu số tiêu biểu đại diện cho hơn 26 nghìn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, với sự quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đoàn kết đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, nhiều chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước đã được lồng ghép, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, góp phần mang lại diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng lên rõ rệt, thay đổi được căn bản trong tập quán sản xuất lạc hậu, biết tính toán lựa chọn những loại hình sản xuất phù hợp với điều kiện hộ gia đình gắn với yếu tố thị trường và điều kiện tự nhiên tại địa phương, mạnh dạn trong việc ứng dụng giống mới vào sản xuất, nâng cao đời sống của người dân, góp phần giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Thu nhập bình quân đầu người trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm sau cao hơn năm trước tăng gấp 2 lần qua các năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%/năm, riêng đối với các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn giảm từ 5-7%/năm. Phong trào phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số, đẩy mạnh chương trình định canh định cư, giãn dân tách hộ lập vườn và "Xây dựng các thôn làng ĐBDTTS vững mạnh toàn diện và no đủ", đã làm chuyển biến rõ nét về đời sống mọi mặt của nhân dân vùng ĐBDTTS trên địa bàn huyện. Rất nhiều chương trình, dự án hỗ trợ người dân vùng dân tộc thiểu số như Chương trình 135; Quyết định 2085; Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ... giúp người dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đầu tư phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, đã có rất nhiều hộ gia đình biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế và trở thành những hộ giá đình có thu nhập cao như: ông Lê Văn Bắc, ông Lê Hồng Tương thôn Đăk No, ông A Ly thôn Đăk Nu, ông A Thi thôn Kon Tu dốp. Các chương trình, chính sách về giáo dục và y tế, an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu dạy và học, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà cấp ủy, chính quyền, cộng đồng các dân tộc huyện Đăk Tô đã đạt được trong thời gian qua; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Đồng chí Trần Thị Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đăk Tô lần thứ III, năm 2019 với chủ đề: "Các dân tộc huyện Đăk Tô đoàn kết, phát huy nội lực, ngày càng hội nhập và phát triển". Trong thời gian tới, phát huy cao độ các tiềm năng lợi thế của huyện, huy động mọi nguồn lực, tận dụng tối đa các cơ hội tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng đồng bộ, gắn với xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn huyện.

Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng cho 5 tập thể

 

Đồng chí Nguyễn Xinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Tô trao giấy khen cho các tập thể

 

Đồng chí Cao Trung Tin - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô trao giấy khen cho các cá nhân

 

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum

Tại đại hội, Ban Dân tộc tỉnh đã khen thưởng cho 3 tập thể, 5 cá nhân. UBND huyện khen thưởng cho 10 tập thể, 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019. Đại hội đã hiệp thương chọn cử 18 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum và thông qua Quyết tâm thư giai đoạn 2019-2024./.

HỒNG HẠNH

 


DANH SÁCH TIN BÀI