Tin trong huyện

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Tô triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.
Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-BĐD, ngày 23/01/2020 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Tô về kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Tô năm 2020, ngày 23/6/2020 đoàn công tác của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Tô đã tổ chức kiểm tra, giám sát tại xã Đăk Trăm.

Thành phần đoàn công tác có đồng chí Phạm Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm Trưởng đoàn; các thành viên gồm: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và Trưởng Phòng Dân tộc huyện. Làm việc với đoàn công tác, có đồng chí Trương Đình Tuệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm và các lãnh đạo Đoàn thể xã.

Qua kiểm tra, giám sát, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên địa bàn xã Đăk Trăm đạt 29.270 triệu đồng, tăng 3.134 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019, trong đó không có nợ quá hạn và nợ khoanh, giảm 30 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ nợ lãi tồn đọng cao 181 triệu đồng, tăng 164 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019; huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch xã được 331/1.170 triệu đồng, đạt 28% kế hoạch; chất lượng hoạt động Tổ Tiết kiệm và Vay vốn chưa đồng đều, trong 18 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn trong đó có 08 Tổ đạt kết quả tốt, 09 Tổ đạt kết quả khá và 01 Tổ trung bình; các mô hình phát triển kinh tế lồng ghép nguồn vốn vay trên địa bàn xã chưa được nhiều.

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Hiền đánh giá cao các kết quả đạt được của xã Đăk Trăm, công tác chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách của Đảng ủy và  UBND xã được kịp thời nên chất lượng tín dụng được duy trì, nhiều năm liền không có nợ quá hạn, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, hoạt động giao dịch cố định hàng tháng tại xã được duy trì, công tác kiểm tra được quan tâm… Để hoạt động tín dụng chính sách phát huy hiệu quả trong thời gian tới, đề nghị UBND xã phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hoạt động phục vụ người dân trên địa bàn như bố trí phòng làm việc, cử công an xã bảo vệ tổ giao dịch hàng tháng… theo nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của UBND huyện, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách; nâng cao chất lượng tín dụng bằng các giải pháp như giao cho các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, các thôn nghiên cứu tạo nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp tại địa phương để lồng ghép nguồn vốn vay, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác… nhằm giúp cho hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Đăk Trăm nói riêng và huyện Đăk Tô nói chung./.

Hoàng Thị Thu Trâm - NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN


DANH SÁCH TIN BÀI