CÔNG DÂN

Thông tin tuyên truyền

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam kịp thời khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Luật cũ và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài nhập, xuất cảnh Việt Nam, với một số chính sách mới như: Bỏ quy định người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực đơn phương phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày mới được nhập cành trở lại, cho phép 4 trường họp được chuyển đổi mục đích nhập cảnh, nâng thời hạn của thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư...

Để Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đi vào cuộc sống, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Đăk Tô đăng tải toàn văn Luật để Nhân dân và cán bộ, công chức, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện biết.

Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được đăng tại đây.

 

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN