CÔNG DÂN

Thông báo

Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019
Thực hiện Công văn số 81/PCTT, ngày 21/10/2019 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum về việc phối hợp phổ biến, giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019, UBND huyện Đăk Tô thông báo các nội dung liên quan về Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 như sau:

Chủ đề Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 là "Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng". Các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức, cá nhân có thể đăng ký tham gia, trong đó::

1. Đối tượng tham dự:

Tất cả công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

2. Loại hình:

Báo in, Báo điện tử, Phát thanh,Truyền hình và Ảnh báo chí

3. Thời gian:

Thời hạn nộp tác phẩm đến hết ngày 31/3/2020; lễ công bố và trao giải thưởng được tổ chức vào tháng 5/2020 nhân dịp Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai. Tác phẩm dự thi là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng/phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/3/2020.

(Thông tin chi tiết về thể lệ và giới thiệu Giải báo chí truy cập tại Website: https://giaibaochipctt.mard.gov.vn)

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo để các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức, cá nhân liên quan biết./.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN