CÔNG DÂN

Thông báo

Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019
UBND huyện Đăk Tô thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2019, cụ thể như sau:

I. Chức danh công chức cần tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn

1. Số lượng cần tuyển: 04 chỉ tiêu. Trong đó:

- UBND thị trấn Đăk Tô: 01 chỉ tiêu

- UBND xã Diên Bình: 01 chỉ tiêu

- UBND xã Ngọc Tụ: 01 chỉ tiêu

- UBND xã Văn Lem: 01 chỉ tiêu

2. Chuyên ngành tuyển dụng: Ngành quân sự cơ sở (có biểu chi tiết nhu cầu tuyển dụng kèm theo).

II. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Tiêu chuẩn cụ thể:

a) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp và tương đương trở lên, do ngành quân sự đào tạo

b) Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

c)  Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự ở cấp xã;

d) Tiếng dân tộc thiểu số: Ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác được phân công;

đ) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

e) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

III. Hình thức tuyển dụng, hồ sơ dự tuyển

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Hồ sơ dự tuyển: 02 bộ, mỗi bộ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu - Ban hành theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh xác nhận;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản chụp các văn bằng (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp hợp pháp), chứng chỉ và Bảng kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; khi hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển phải xuất trình bản gốc để đối chiếu, kiểm tra.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Ba (03) bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 3 x 4 có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của người dự tuyển.

Tất cả các thành phần hồ sơ nêu trên được đựng trong bì hồ sơ, ngoài bì ghi đầy đủ các thông tin theo quy định. Người dự tuyển nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Đăk Tô. Không tiếp nhận các hồ sơ gửi theo đường Bưu điện.

* Lưu ý:

- Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển, không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển mới tốt nghiệp chưa nhận bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm học tập có xác nhận của đơn vị đào tạo. Trong thời hạn 06 tháng nếu người dự tuyển đã trúng tuyển và được quyết định tuyển dụng mà không cung cấp bằng tốt nghiệp thì hủy kết quả trúng tuyển và quyết định tuyển dụng.

3. Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ:

- Từ ngày 20/11/2019 đến hết ngày 20/12/2019.

- Địa điểm tại Phòng Nội vụ huyện Đăk Tô.

4. Kinh phí tổ chức tuyển dụng:

- Phí dự tuyển: Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh.

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thông báo đến đối tượng dự tuyển lập hồ sơ gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) đúng thời gian quy định.

Nội dung chi tiết Thông báo tuyển dụng của UBND huyện Đăk Tô xem tại đây;

Nội dung chi tiết về nhu cầu tuyển dụng của UBND huyện Đăk Tô xem tại đây.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN