CÔNG DÂN

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019
Ngày 15/11/2019, UBND huyện Đăk Tô ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2019 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các nội dung công việc về tuyển dụng công chức xã, thị trấn theo các quy định hiện hành.

Thông qua công tác tuyển dụng, nhằm chọn được những công chức có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định và đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để bổ nhiệm vào chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn còn thiếu trên địa bàn huyện. Trong đó, yêu cầu việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức của các xã theo từng chức danh được UBND tỉnh giao; tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, công bằng và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/ 2012 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Qua tuyển dụng nhằm lựa chọn những công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm và có khả năng đảm nhiệm, hoàn thành tốt công việc được giao. Trong đó, các nội dung liên quan về tuyển dụng như sau:

1. Chức danh công chức cần tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn

2. Số lượng cần tuyển: 04 chỉ tiêu. Trong đó:

- UBND thị trấn Đăk Tô: 01 chỉ tiêu

- UBND xã Diên Bình: 01 chỉ tiêu

- UBND xã Ngọc Tụ: 01 chỉ tiêu

- UBND xã Văn Lem: 01 chỉ tiêu

3. Chuyên ngành tuyển dụng: Ngành quân sự cơ sở

4. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Đủ 18 tuổi trở lên; Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: Không cư trú tại Việt Nam; Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

- Tiêu chuẩn cụ thể chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã cần tuyển dụng: Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp và tương đương trở lên, do ngành quân sự đào tạo; Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên; Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự ở cấp xã; Tiếng dân tộc thiểu số: Ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác được phân công; Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

6. Thẩm quyền tuyển dụng: Chủ tịch UBND huyện.

7. Hồ sơ dự tuyển: 02 bộ, mỗi bộ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu - Ban hành theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh xác nhận;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản chụp các văn bằng (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp hợp pháp), chứng chỉ và Bảng kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; khi hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển phải xuất trình bản gốc để đối chiếu, kiểm tra.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Ba (03) bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 3 x 4 có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của người dự tuyển.

Tất cả các thành phần hồ sơ nêu trên được đựng trong bì hồ sơ, ngoài bì ghi đầy đủ các thông tin theo quy định. Người dự tuyển nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện Đăk Tô. Không tiếp nhận các hồ sơ gửi theo đường Bưu điện.

8. Cách xác định người trúng tuyển

- Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định;

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: Người có kết quả điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu kết quả điểm học tập bằng nhau thì người có kết quả điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện./.

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN