banner
Thứ 4, ngày 18 tháng 5 năm 2022
Chuyển biến tích cực từ cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm"
8-5-2022
Thời gian qua, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Tô.
Tuyên truyền, vận động người dân tại xã Văn Lem

Bà con tham gia trồng rừng tại xã Văn Lem
Để thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả, huyện Đăk Tô tiến hành tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình hộ nghèo, cận nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã, thị trấn. Qua khảo sát đã phân loại hộ nghèo, cận nghèo theo từng nhóm đối tượng; khảo sát xác định cụ thể những phong tục, tập quán, những nếp nghĩ, cách làm còn lạc hậu. Từ đó, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người đồng bào DTTS hộ nghèo, cận nghèo thay đổi dần nếp nghĩ còn lạc hậu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Kết quả, qua 01 năm triển khai thực hiện có 756 hộ DTTS nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại sự giúp đỡ của Nhà nước, tự vươn lên thoát nghèo bền vững, đạt 37,11% so với hộ DTTS thay đổi nếp nghĩ toàn huyện; 727 hộ DTTS nghèo, cận nghèo biết áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đạt 31,40% so với hộ DTTS biết áp dụng khoa học, kỹ thuật; 14 hộ DTTS nghèo, cận nghèo tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, đạt 17,94% so với hộ DTTS tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; 326 hộ DTTS nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, đạt 14,15%. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện 4,68%, giảm còn 2,54% so với năm 2020./
Thanh Huyền - Trung tâm VHTTDL&TT huyện
Số lượt xem:22
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
155789 Tổng số người truy cập: 128 Số người online:
TNC Phát triển: