Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tham gia góp ý dự thảo Quy định về phân vùng tuyển sinh vào lớp 1, và các nhóm, lớp mầm non trên địa bàn huyện Đăk Tô kể từ năm học 2017-2018
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Sa Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện kính gửi Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định phân vùng tuyển sinh vào lớp 1 và các nhóm mầm non trên địa bàn huyện Đăk Tô

Kính đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định phân vùng tuyển sinh vào lớp 1 và các nhóm mầm non trên địa bàn huyện Đăk Tô, hoặc bằng văn bản và gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) trước ngày 26/5/2017.

(Bấm vào đây để tải về).

Văn phòng HĐND-UBND huyện