Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu họp thường kỳ UBND huyện Quý I năm 2018.
Thực hiện Quy chế làm việc, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ Quý I năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018.

UBND huyện đăng tài liệu cuộc họp để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc họp (Bấm vào đây để tải về).