Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Tài liệu cuộc họp thường kỳ tháng 6/2017
Thực hiện Quy chế làm việc, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 6 năm 2017

UBND huyện đăng tài liệu cuộc họp để các đồng chí tham dự họp tải về, nghiên cứu trước để tham gia tại cuộc họp.

(Bấm vào đây để tải về)