Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

Lịch công tác tuần, từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Tô đăng lịch công tác tuần, từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 của Thường trực HĐND và UBND huyện Đăk Tô để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tải về để tham khảo, sử dụng.

Bấm vào đây để xem hoặc tải về./.