Lịch công tác của lãnh đạo HĐND, UBND huyện

LỊCH CÔNG TÁC (từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019)

Lịch công tác của Thường trực HĐND, UBND huyện Đăk Tô từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019