CÔNG DÂN

Thông báo

Thông báo Kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô thông báo kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020 (có Thông báo và danh sách cụ thể kèm theo)