CÔNG DÂN

Thông báo

Các kết luận thanh tra của Thanh tra huyện đã ban hành trong năm 2020
Thực hiện các Quyết định của Chánh Thanh tra huyện Đăk Tô, UBND huyện đăng các Kết luận của Thanh tra huyện để các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Bấm vào đây để xem Kết luận 01 hoặc tải về

Bấm vào đây để xem Kết luận 02 hoặc tải về

Bấm vào đây để xem Kết luận 03 hoặc tải về

Bấm vào đây để xem Kết luận 04 hoặc tải về

Bấm vào đây để xem Kết luận 05 hoặc tải về

Bấm vào đây để xem Kết luận 06 hoặc tải về