DANH SÁCH TIN BÀI

Bảng giá đất

Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND để sử dụng làm căn cứ:

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

2. Tính thuế sử dụng đất.

3. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

4. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

5. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất; đất thuê trả tiền thuế đất một lần cho cả thời gian thuê.

Nội dung chi tiết Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND, ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn huyện Đăk Tô theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND, ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum .

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN ĐĂK TÔ