banner
Thứ 5, ngày 25 tháng 7 năm 2024
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 7 HĐND HUYỆN KHOÁ XIV, NHIỆM KỲ 2021-2026
27-12-2023
STT TÊN NGHỊ QUYẾT GHI CHÚ
 1 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. Tải về
  Biên bản kiểm phiếu Tải về
2 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2024. Tải về
  Phụ lục kèk theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2024 Tải về
     
 3 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. Tải về
  Phụ lục 1 Tải về
  Phụ lục 2 Tải về
  Phụ lục 3 Tải về
  Phụ lục 4 Tải về
 4 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Đăk Tô. Tải về
  Phụ lục Tải về
 5 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk Tô. Tải về
  Phụ lục Tải về
 6  Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt danh mục dự án đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô. Tải về
 7  Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040. Tải về
  Phụ lục Tải về
 8 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đến năm 2040. Tải về
  Phụ lục Tải về
 9 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Tải về
  Phụ lục 1 Tải về
  Phụ lục 2 Tải về
  Phụ lục 3 Tải về
  Phụ lục 4 Tải về
 10 10. Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về phân bổ bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023. Tải về
  Phụ lục Tải về
 11 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 huyện Đăk Tô. Tải về
  Phụ lục Tải về
 12 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về phân bổ bổ sung nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Đăk Tô. Tải về
 13 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện. Tải về
  Phụ lục Tải về
 14 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Đăk Tô giai đoạn 2021-2025. Tải về
  Phụ lục Tải về
 15 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và giải quyết các kiến nghị sau giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện. Tải về
  Phụ lục Tải về
 16 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2024./. Tải về

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN
Số lượt xem:1968

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, khối 3 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

927991 Tổng số người truy cập: 2194 Số người online:
TNC Phát triển: