banner
Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
37/KH-UBND 8/3/2022 Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022
39/QĐ-UBND 17/1/2022 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Đăk Tô
02/2022/QĐ-UBND 11/1/2022 Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Tô, nhiệm kỳ 2021 - 2026
01/2022/QĐ-UBND 5/1/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Đăk Tô
668/QĐ-UBND 20/12/2021 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
221/NQ-HĐND 1/12/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đăk Tô
187/QĐ-CT 29/10/2021 Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2016; văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được công bố
410/QĐ-UBND 16/8/2021 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Đăk Tô
02/2021/QĐ-UBND 30/6/2021 Bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô ban hành
1823/KH-UBND 7/6/2021 KẾ HOẠCH Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2021
179/2021/NQ-HĐND 22/4/2021 Thông qua Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đăk Tô
01/2021/QĐ-UBND 24/2/2021 Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Tô
500/QĐ-UBND 17/12/2020 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
124/2020/NQ-HĐND 5/3/2020 Về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
827/UBND 24/12/2019 V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua tại Kỳ họp thứ 9
817/UBND 24/12/2019 V/v tiếp tục xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001
139/HĐND 24/12/2019 V/v thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện
585/QĐ-UBND 11/12/2019 Bản Công bố của UBND huyện về về công bố hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Đăk Tô phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Đăk Tô
789/UBND 29/11/2019 V/v thực hiện các biện pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương
788/UBND 29/11/2019 V/v tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện
Trang trước Trang sau
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
503992 Tổng số người truy cập: 516 Số người online:
TNC Phát triển: