banner
Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2022/QĐ-UBND 11/1/2022 Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Tô, nhiệm kỳ 2021 - 2026
01/2022/QĐ-UBND 5/1/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp huyện Đăk Tô
02/2021/QĐ-UBND 30/6/2021 Bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô ban hành
01/2021/QĐ-UBND 24/2/2021 Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Tô
05/2019/QĐ-UBND 14/11/2019 Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đăk Tô giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2025
04/2019/QĐ-UBND 31/10/2019 Bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật
03/2019/QĐ-UBND 11/9/2019 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang huyện Đăk Tô
01/2019/QĐ-UBND 15/7/2019 Thành lập Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Đăk Tô
02/2019/QĐ-UBND 15/7/2019 Ban hành Quy chế bảo vệ Bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Tô
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
504017 Tổng số người truy cập: 580 Số người online:
TNC Phát triển: