banner
Thứ 2, ngày 29 tháng 5 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
40/QĐ-UBND 16/2/2023 Thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển thủy điện Đăk Psi thuê tại Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định
1051/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc thu hồi đất của 01 tổ chức và 10 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng), giai đoạn 1 (đợt 1); Địa điểm thu hồi đất tại khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
1045/QĐ-UBND 29/12/2022 Về việc thu hồi đất của 02 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Âu Cơ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô (Đợt 2); Địa điểm thu hồi đất tại khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
973/QĐ-UBND 15/12/2022 Về việc thu hồi một phần diện tích các thửa đất do 01 tổ chức đang quản lý (Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh) và 09 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại thôn 3, thôn 5, xã Tân Cảnh và thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước quản lý, bố trí thực hiện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Uủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Hạng mục: Các vị trí móng trụ tuyến trung thế (BT) và trụ hạ thế (H); Tuyến hạ thế (cấp điện Trạm Thủy văn)
918/QĐ-UBND 9/12/2022 Về việc thu hồi một phần diện tích thửa đất của ông Trần Đình Sáu và bà Đỗ Thị Bích Vân thường trú tại khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum theo đơn tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch
924/QĐ-UBND 9/12/2022 Về việc thu hồi toàn bộ diện tích thửa đất thuê tại Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4 do ông Nguyễn Thanh Hải, thườngtrútại khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tumtự nguyện trả lại đất cho Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch
822/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc thu hồi đất của 01tổ chức và 16 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Âu Cơ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
768/QĐ-UBND 3/11/2022 Về việc thu hồi một phần diện tích thửa đấtcủa ông Nguyễn Văn Sơn và bà Phạm Thị Lanthường trú tại thôn Đăk Mông, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tumtheo đơn tự nguyện trả lại đất choNhà nước quản lý,bố trísử dụng theo quy hoạch
687/QĐ-UBND 24/10/2022 V/v phân bổ chi tiết nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021 (30% chi đầu tư) và tăng thu tiền thu sử dụng đất năm 2021
688/QĐ-UBND 24/10/2022 V/v phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô
570/QĐ-UBND 27/9/2022 Về việc thu hồi một phần diện tích thửa đấtcủa ông Tiêu Việt Trườngthường trú tại thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tumtheo đơn tự nguyện trả lại đất choNhà nước quản lý,bố trísử dụng theo quy hoạch
447/QĐ-UBND 18/8/2022 V/v phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2021
367/QĐ-UBND 26/7/2022 V/v công bố công khai dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên đại bàn huyện Đăk Tô
349/QĐ-UBND 25/7/2022 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Đăk Tô
322/QĐ-UBND 19/7/2022 về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô
324/QĐ-UBND 19/7/2022 V/v giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô
39/QĐ-UBND 17/1/2022 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Đăk Tô
668/QĐ-UBND 20/12/2021 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
410/QĐ-UBND 16/8/2021 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Đăk Tô
500/QĐ-UBND 17/12/2020 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Trang sau
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
504010 Tổng số người truy cập: 562 Số người online:
TNC Phát triển: