Tin trong huyện

Trung tâm Y tế huyện hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 8 năm 2021
Căn cứ lượng vắc xin được Sở Y tế phân bổ về trong đợt này huyện được phân bổ hơn 2.000 liều vắc xin Commirnaty của Pfizer-BioNTech và AstraZeneca. Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 8 năm 2021 trên địa bàn huyện. EmailPrintTwitter

Tại điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 xã Kon Đào

Theo đó, đối tượng triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong đợt 8 gồm: Tiêm mũi 1 cho các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên theo quy định, các đối tượng mắc bệnh nền, bệnh mãn tính; người trên 65 tuổi; thương binh, bệnh binh; đối tượng chính sách; người khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội; người có cơ địa dị ứng; đối tượng là sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo đủ từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho đối tượng đủ điều kiện tiêm theo quy định.

Tại điểm tiêm Trạm Y tế xã Diên Bình

Trong thời gian 05 ngày từ 20 - 24/9/2021, thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai hình thức tiêm "Cuốn chiếu" tại 09 trạm y tế  xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Được sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của các ban ngành, đoàn thể xã, kết thúc đợt tiêm số lượng người tiêm mũi 1 là hơn 2000người và 35 người tiêm mũi 2 đạt 85,9%.

THÚY HẰNG - Trung tâm Y tế huyện


DANH SÁCH TIN BÀI