Tin trong huyện

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Trong hai ngày 15 và 16/12/2020, Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô đã tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đến dự và chỉ đạo kỳ họp, có đồng chí A Hơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện. Đồng chí  Bùi Tiến Lý - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp, có đồng chí  Đặng Hoàng Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các vị đại biểu HĐND huyện, thành viên UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bùi Tiến Lý phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo tình hình công tác năm 2020 và chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra. Tập trung chuẩn bị các kỳ họp HĐND huyện theo tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu quả; kịp thời ban hành Nghị quyết chuyên đề đảm bảo đúng quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát chuyên đề; tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện; giám sát thường xuyên việc tuân thủ pháp luật, qua giám sát kịp thời có các văn bản đôn đốc, đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện; tập trung đôn đốc, giám sát trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của cử tri và Nhân dân trong huyện.

Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2021… và nhiều nội dung quan trọng khác.

Qua kỳ họp, HĐND huyện đã đánh giá tình hình huyện nhà năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của thời tiết đến sản xuất và đời sống của người dân, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương, của nhân dân và doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong vẫn đạt được những kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội vẫn đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm đạt 10 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 472 tỷ đồng, đạt 64,7% kế hoạch; thu ngân sách đạt 87,57% kế hoạch... Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động y tế, giáo dục, thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và đạt những kết quả tích cực, đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí; 2 xã đạt 17/19 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 11 đến 14 tiêu chí. Năm 2020 huyện có thêm 2 sản phẩm Trà Sâm dây Ngọc Linh được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh…

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng đã miễn nhiệm Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện đối với ông A Quang. Miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Thành Thông và bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện đối với ông A Quang - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Đồng chí Bùi Tiến Lý tặng hoa cho đồng chí A Quang được bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong huyện, sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, của UBND huyện và các cơ quan liên quan, Hội đồng nhân dân huyện đã nhất trí thông qua 10 Nghị quyết. Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, trong đó đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

THANH HUYỀN - Trung tâm VHTTDL&TT huyện


DANH SÁCH TIN BÀI