Tin trong huyện

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng 2021
Sáng ngày 17/3/2021, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Tô đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2021.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng 2021

Tham gia lớp bồi dưỡng, có 59 học viên là những đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo, bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn, Đảng ủy Công an, Cơ quan Quân sự và Trung tâm Y tế huyện. Thời gian lớp bồi dưỡng tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 17/3/2021 đến ngày 19/3/2021 các học viên sẽ được truyền đạt 4 chuyên đề, bao gồm: Tuyên truyền miệng và tổ chức, hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên; kỹ năng tổ chức 1 buổi tuyên truyền miệng và 1 số đề cương tuyên truyền.

Đồng chí báo cáo viên truyền đạt chuyên đề

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng sẽ góp phần giúp cho các tuyên truyền viên cơ sở vận dụng và thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương nơi mình công tác; nâng cao tinh thần cảnh giác và tích cực đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần củng cố khối đại đoàn kết  toàn dân ở địa phương.

NGUYỆT HẰNG – Trung tâm VHTTDL&TT


DANH SÁCH TIN BÀI