banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022
Tuyên truyền về Năm Hữu nghị Việt Nam - CamPuChia năm 2022 và Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022
30-6-2022
Thực hiện Công văn số 381-CV/HU, ngày 14/6/2022 của Huyện ủy Đăk Tô về việc tuyên truyền về Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022 và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện:
Tăng cường công tác tuyên truyền về Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào bằng nhiều hình thức như: Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động tập trung vào các này kỷ niệm quan trọng của Việt Nam với Lào và Campuchia trong năm 2022 và trong đợt cao điểm từ tháng 6 đến tháng 9-2022 với các nội dung theo mục II, Hướng dẫn số 32-HD/BTG, ngày 08/6/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy (Có gửi kèm theo).
Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện viết các tin, bài, phóng sự liên quan đến Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào để đăng trên Trang thông tin điện tử huyện,
2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Đăng các tin bài về Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào theo Hướng dẫn số 32-HD/BTG, ngày 08/6/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trong đó chú trọng tuyên truyền về Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; Ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào; tình hình hợp tác và quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào, giai đoạn 2017-2022; Lịch sử quan hệ Việt Nam – Campuchia, giai đoạn 2017-2022.
3. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện: Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động truyền thông trên địa bàn huyện; theo dõi tình hình dư luận trên không gian mạng, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các đối tượng cá nhân, tổ chức đăng tải, phát tán thông tin xấu, độc, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về quan hệ Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia trên địa bàn.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ đạo bộ phân chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền về Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào bằng nhiều hình thức như: Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh xã, tuyên truyền tại các cuộc họp cơ quan, thôn, khối, tập trung vào các này kỷ niệm quan trọng của Việt Nam với Lào và Campuchia trong năm 2022 và trong đợt cao điểm từ tháng 6 đến tháng 9-2022 với các nội dung theo mục II, Hướng dẫn số 32-HD/BTG, ngày 08/6/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy (Có gửi kèm theo).
Nhấn vào đây để xem chi tiết hoặc tải về Hướng dẫn số 32-HD/BTG
BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN
Số lượt xem:72
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
243048 Tổng số người truy cập: 395 Số người online:
TNC Phát triển: