banner
Thứ 4, ngày 18 tháng 5 năm 2022
Tăng trưởng tín dụng chính sách về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình
29-4-2022
Nhằm triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong việc giúp nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn, nhất là người lao động, người nghèo, người nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid - 19. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đăk Tô phối hợp vưới các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện tiếp cận vốn tránh việc lạm dụng chính sách và giải ngân kịp thời. Kết quả thực hiện đến ngày 28/4/2022 cụ thể như sau:
- Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 và các văn bản có liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay năm 2022 theo kế hoạch xây dựng 43 tỷ đồng, NHCSXH Trung ương đã giao 3 tỷ đồng, NHCSXH huyện đã giải ngân được 3 tỷ đồng, với hơn 60 lao động.
- Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 và các văn bản có liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay năm 2022 theo kế hoạch xây dựng 6 tỷ đồng, NHCSXH Trung ương đã giao 6 tỷ đồng, NHCSXH huyện đã giải ngân được 1 tỷ đồng, với hơn 04 hộ vay.
- Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 và các văn bản liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay năm 2022 theo kế hoạch xây dựng 370  triệu đồng, NHCSXH Trung ương đã giao 370 triệu đồng, NHCSXH huyện đã giải ngân được 10 triệu đồng, với hơn 01 hộ vay.
- Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội. Chương trình này NHCSXH huyện chưa thực hiện do chưa có hướng dẫn.
- Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch. Chương trình này NHCSXH huyện chưa thực hiện do chưa có hướng dẫn.
- Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 02 năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trong giai đoạn 2022-2023.
Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thời gian sắp tới NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp cùng các ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách, hướng dẫn người dân khẩn trương lập hồ sơ cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập cho đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình đối với nguồn vốn còn lại chưa giải ngân hết. Đồng thời, hoàn thành kế hoạch giải ngân chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 và các văn bản có liên quan./.
Nguồn: Ngân hàng CSXH huyện Đăk Tô
Số lượt xem:35
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
155870 Tổng số người truy cập: 291 Số người online:
TNC Phát triển: