banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022
Tăng trưởng tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm
17-7-2022
Ngay sau khi Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội (Nghị quyết số 11/NQ-CP) có hiệu lực thi hành. Nhằm triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong việc giúp nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn, nhất là người lao động, người nghèo, người nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid - 19. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đăk Tô đã kịp thời báo cáo, tham mưu UBND huyện, Ban đại diện HĐQT.NHCSXH huyện văn bản chỉ đạo các ngành, phòng, ban huyện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Dân tộc; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức triển khai công tác tuyên truyền chủ trương chính sách tín dụng mới đến với người dân, rà soát tổng hợp nhu cầu vốn đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện tiếp cận vốn tránh việc lạm dụng chính sách và giải ngân kịp thời. Kết quả thực hiện đến ngày 30/6/2022 cụ thể như sau:
- Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 và các văn bản có liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay năm 2022 theo kế hoạch xây dựng 43 tỷ đồng, NHCSXH Trung ương đã giao 9 tỷ đồng, NHCSXH huyện đã giải ngân hoàn thành 9 tỷ đồng, với hơn 154 lao động.
- Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 và các văn bản có liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay năm 2022 theo kế hoạch xây dựng 6 tỷ đồng, NHCSXH Trung ương đã giao 6 tỷ đồng, NHCSXH huyện đã giải ngân được 1,7 tỷ đồng, với hơn 04 hộ vay.
- Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 và các văn bản liên quan. Tổng nguồn vốn cho vay năm 2022 theo kế hoạch xây dựng 90 triệu đồng, NHCSXH Trung ương đã giao 90 triệu đồng, NHCSXH huyện đã giải ngân được 90 triệu đồng, với hơn 7 hộ vay.
- Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 02 năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trong giai đoạn 2022-2023.
Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, trong thời gian tới NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp cùng các ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách, hướng dẫn người dân khẩn trương lập hồ sơ cho vay đảm bảo giải ngân hoàn thành kế hoạch giao./.
Nguồn: Ngân hàng CSXH huyện Đăk Tô
Số lượt xem:45
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
243018 Tổng số người truy cập: 334 Số người online:
TNC Phát triển: