banner
Thứ 7, ngày 3 tháng 12 năm 2022
Tài liệu kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
17-10-2022
Thực hiện Thông báo số 09/TB-TTHĐND, ngày 10/10/2022 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, Trang Thông tin điện tử huyện đăng tài liệu kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 để các vị đại biểu HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan tải tài liệu về nghiên cứu, sử dụng.
STT Trích yếu Tải về
1 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Đăk Tô. Tờ trình số 80/TTr-UBND
Dự thảo NQ
Phụ lục kèm theo
2 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 huyện Đăk Tô (đợt 2). Tờ trình số 79/TTr-UBND
Dự thảo NQ
Phụ lục kèm theo
3 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô. Tờ trình số 78/TTr-UBND
Dự thảo NQ
Phụ lục kèm theo
4 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021 và tăng thu nguồn sử dụng đất năm 2021. Tờ trình số 77/TTr-UBND
Dự thảo NQ
Phụ lục kèm theo
5 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tờ trình số 72/TTr-UBND
Dự thảo NQ
Tờ trình số 73/TTr-UBND
Dự thảo NQ
 
6 Báo cáo thẩm tra của Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Đăk Tô.  Báo cáo 56/BC-BKTXH
7 Báo cáo thẩm tra của Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 huyện Đăk Tô (đợt 2).  Báo cáo 57/BC-BKTXH
8 Báo cáo thẩm tra của Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô.  Báo cáo 58/BC-BKTXH
9 Báo cáo thẩm tra của Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021 và tăng thu nguồn sử dụng đất năm 2021.  Báo cáo 59/BC-BKTXH
 

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN
Số lượt xem:213
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
374720 Tổng số người truy cập: 350 Số người online:
TNC Phát triển: