banner
Thứ 7, ngày 13 tháng 8 năm 2022
Nghị quyết kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV
19-7-2022
STT Trích yếu Tải về
1 Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện. 04/NQ-HĐND
2 Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022. 05/NQ-HĐND
3 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách huyện Đăk Tô năm 2021. 06/NQ-HĐND
PHỤ LỤC KÈM THEO
4 Nghị quyết phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2021. 07/NQ-HĐND
PHỤ LỤC KÈM THEO
5 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa đa năng huyện Đăk Tô. 08/NQ-HĐND
6 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô. 03/NQ-HĐND
PHỤ LỤC KÈM THEO
7 Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô. 02/NQ-HĐND
PHỤ LỤC KÈM THEO
 

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT HUYỆN
Số lượt xem:112
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Sa Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ: số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3831.209, Fax: 0260.3831.209; Email: ubnddakto-kontum@chinhphu.vn.
243020 Tổng số người truy cập: 341 Số người online:
TNC Phát triển: